Jste zde: Ledviny.cz ČlánkyŽivot s dialýzou Intenzivnější kontakt s lékařem je klíčem ke zdraví dialyzovaných pacientů

Intenzivnější kontakt s lékařem je klíčem ke zdraví dialyzovaných pacientů

Vědci zjistili, že dialyzační zařízení, ve kterých jsou lékaři v častějším a delším kontaktu s dialyzovanými pacienty, vykazují nižší úmrtnost a nižší míru hospitalizací. Četnost a doba trvání komunikace mezi pacientem a lékařem během dialyzační péče se však podle odborníků v jednotlivých zemích značně liší.

Lékař a jeho pacient

U více než 24 tisíc pacientů na hemodialýze z téměř 800 dialyzačních center z celého světa byla zjišťována spojitost mezi četností a dobou trvání kontaktu lékař − pacient a klinickými výsledky pacientů. Bylo objeveno, že:

  • frekvence kontaktu byla vysoká (více než jednou týdně) u 55 % dialyzačních zařízení, střední (jednou za týden) u 24 % dialyzačních center a nízká (méně než jednou za týden) u 21 % zařízení.
  • v Belgii, Francii, Německu, Španělsku a Japonsku vykazovalo více než 75 % dialyzačních zařízení vysokou frekvenci kontaktu. V Austrálii/Novém Zélandu, Švédsku, Velké Británii a Spojených státech mělo vysokou frekvenci kontaktu méně než 30 % dialyzačních zařízení.
  • v USA se snížil podíl dialyzačních zařízení s vysokou frekvencí kontaktů z 23 % v letech 1996−2001 na 5 % v letech 2005−2008. Za tímto poklesem může stát využívání nelékařských zdravotnických pracovníků.
  • ve srovnání s dialyzovanými pacienti v zařízeních s vysokou četností kontaktů mezi lékařem a pacientem, měli ti se středně častým kontaktem o 6 % vyšší riziko úmrtí v průběhu studie, pacienti s nízkou četností kontaktu pak dokonce o 11 % vyšší.
  • každých pět minut, o kterých byl kontakt mezi lékařem a pacientem zkrácen, znamenalo o 5 % vyšší riziko úmrtí.
  • podobně jako s úmrtností souvisela četnost a délka trvání kontaktu také s nutností hospitalizace dialyzovaných pacientů.

Komunikací s lékařem k lepšímu zdraví

Ukazuje se, že častější a delší kontakt mezi pacientem a lékařem v prostředí hemodialyzační péče je spojen s nižší úmrtností a nutností hospitalizace pacientů. Výsledky tak naznačují, že podpora takového přístupu by mohla zlepšit péči o pacienty na hemodialýze.

Zdroj: http://www.nephrologynews.com/…ients-health

26. 9. 2013 | Redakce Ledviny.cz | Život s dialýzou

Přidej komentář

Řádky se zalamují automaticky, emailová adresa se nezobrazuje. Všechna pole jsou povinná.