Jste zde: Ledviny.cz ČlánkyŽivot s dialýzou Jak předpovědět riziko náhlé srdeční smrti u pacientů na hemodialýze?

Jak předpovědět riziko náhlé srdeční smrti u pacientů na hemodialýze?

Náhlá srdeční smrt bývá definována jako úmrtí z důvodu selhání srdce do jedné hodiny od rozvoje symptomů. Hemodialyzovaní pacienti mají zvýšené riziko náhlé srdeční smrti, protože často trpí latentní ischemickou chorobou srdeční, která nevykazuje žádné klinické příznaky, a je tedy u nich velmi obtížné předpovídat srdeční komplikace. Nový test japonských vědců dokáže s využitím kombinace nukleární medicíny, vyšetření C-reaktivního proteinu a elektrokardiogramu (EKG) předpovědět náhlou srdeční smrt u pacientů na hemodialýze.

Ergometrie často nevhodná pro dialyzované

Ischemická choroba srdeční je jednou z hlavních příčin náhlé srdeční smrti. Představuje onemocnění tepen vyživujících srdce, v jejich stěnách se ukládají aterosklerotické pláty, což má za následek omezení přítoku krve do srdečního svalu (myokardu) a nedostatečný přívod potřebného kyslíku. Ischemická choroba srdeční by měla být diagnostikována v raném stádiu, aby bylo možné zahájit preventivní opatření. K odhalení takových potíží se využívá ergometrické vyšetření, při kterém se sleduje EKG pacienta při zátěži. Bohužel takové vyšetření není vhodné pro mnoho pacientů na hemodialýze, kteří mají více komplikací, včetně svalové slabosti, osteoporózy a onemocnění periferních tepen.

Tři vyšetření v klidovém stavu

Nová studie zkoumala tři různé vyšetřovací metody, samostatně nebo v kombinaci, a jejich schopnost předpovědět riziko náhlé srdeční smrti u hemodialyzovaných pacientů. Všechny tři techniky byly u pacientů prováděny v klidovém stavu. První metodou bylo speciální scintigrafické vyšetření využívající aplikaci specifických radioizotopů, které pomáhají zjistit míru vychytávání mastných kyselin srdečním svalem. Další je pak vyšetření EKG (snímání elektrické aktivity srdce) a stanovení hladiny C-reaktivního proteinu v krvi (protein indikující zánět v těle).

Kombinace tří testů předpovídá riziko

Do studie bylo zahrnuto 677 pacientů. Během 3 let sledování došlo u 20 z nich k náhlé srdeční smrti. U těchto jedinců byly ve srovnání s ostatními pacienty zjištěny abnormální výsledky při výše zmíněných vyšetřeních. Pacienti, u nichž 2 nebo 3 z těchto parametrů vykazovaly abnormální hodnoty, měli riziko náhlé srdeční riziko smrti 145krát vyšší než pacienti s normálními hodnotami všech tří parametrů. Podle autorů výzkumu je tedy náhlou srdeční smrt u hemodialyzovaných pacientů nejúčinněji možné předpovědět zkombinováním všech tří vyšetření.

Zdroj: http://www.nephrologynews.com/…sis-patients

29. 6. 2015 | Redakce Ledviny.cz | Život s dialýzou

Přidej komentář

Řádky se zalamují automaticky, emailová adresa se nezobrazuje. Všechna pole jsou povinná.