Jste zde: Ledviny.cz ČlánkyŽivot s dialýzou Jak předpovědět zahájení dialýzy

Jak předpovědět zahájení dialýzy

Americkým nefrologům se podařilo identifikovat další 3 faktory, které spolu s odhadovanou glomerulární filtrací mohou pomoci určit optimální dobu pro zahájení hemodialýzy a v návaznosti na to také správně načasovat vytvoření AV zkratu.

Dialýza do 2 let po vytvoření AV zkratu

Vědci prostudovali údaje 308 pacientů, kteří podstoupili chirurgický zákrok pro zavedení AV fistule, a zjišťovali pravděpodobnost, s jakou pacient do 2 let zahájí hemodialýzu. Do 2 let začalo s hemodialyzační léčbou 68 % pacientů, zbývajících 32 % buď dialýzu v uvedeném období nezahájilo, nebo zemřelo. Pouze 47 % pacientů zahájilo hemodialýzu s fungující AV fistulí. Zbytek pacientů měl zaveden centrální žilní katétr.

Další 3 faktory ovlivňující zahájení dialýzy

Většina klinických postupů pro zahájení dialýzy doporučuje vytvořit AV zkrat po dosažení určité hodnoty odhadované glomerulární filtrace (eGRF). Nová studie však odhalila další tři důležité faktory správného načasování hemodialýzy – rychlost poklesu eGFR (rychlejší než 5ml/min /1,73 m2), přítomnost diabetu a stupeň proteinurie. Tyto 4 faktory dohromady byly spojeny s výrazně zvýšenou pravděpodobností zahájení hemodialýzy do 2 let po zavedení AV zkratu.

Odborníci se domnívají, že kombinace všech 4 faktorů napomůže tomu, aby bylo možné přesněji předpovědět budoucí zahájení hemodialýzy než při použití samotné eGFR. Nový přístup tak může posloužit k optimalizaci načasování vytvoření AV zkratu u pacientů v predialýze.

Zdroje: www.renalandurologynews.com/…ticle/523650 http://cjasn.asnjournals.org/…116.abstract http://cjasn.asnjournals.org/…8930816.full

27. 10. 2016 | Redakce Ledviny.cz | Život s dialýzou

Přidej komentář

Řádky se zalamují automaticky, emailová adresa se nezobrazuje. Všechna pole jsou povinná.