Jste zde: Ledviny.cz ČlánkyNefrologie pod drobnohledem Jak snížit riziko akutního selhání ledvin vyvolaného kontrastní látkou?

Jak snížit riziko akutního selhání ledvin vyvolaného kontrastní látkou?

Kontrastní látkou indukovaná nefropatie (neboli kontrastní nefropatie) představuje v současné době běžně se vyskytující klinický problém s významnými zdravotními následky. U hospitalizovaných nemocných jde o třetí nejčastější příčinu akutního selhání ledvin a v poslední době je zřejmý její vzrůstající výskyt. Vědci z Nové Anglie (USA) našli nový způsob, jak snížit riziko akutního selhání ledvin u pacientů, kteří podstupují vyšetření pomocí kontrastní látky.

Nové metoda má obecné uplatnění

Poslední publikované údaje hovoří o tom, že 7–15 % pacientů, kteří podstoupili vyšetření srdce pomocí kontrastní látky zavedené katétrem, končí akutním selháním ledvin. To může mít za následek smrt nebo rychlý pokles funkce ledvin a vede k nutnosti dočasné nebo trvalé dialýzy. Výzkumníci se soustředili zejména na pacienty podstupující katetrizační vyšetření v rámci kardiologie, ale věří, že metody zabraňující selhání ledvin, které vyvíjeli po dobu šesti let, lze zobecnit pro všechny lékařské postupy používající podobné kontrastní látky.

Edukace pacientů i lékařů

Lékaři z 10 lékařských center použili u více než 21 tisíc pacientů podstupujících perkutánní koronární intervenci jednoduchý postup k prevenci akutního selhání ledvin. Bylo zjištěno, že při dodržování těchto opatření, je možné snížit riziko selhání ledvin o 20 % u všech pacientů a o 30 % u pacientů s již přítomným chronickým onemocněním ledvin.

Preventivní opatření zahrnovalo:

  • pacientům bylo důrazně doporučeno, aby se dostatečně hydratovali před zákrokem (8 sklenic vody před a po zákroku)
  • lékaři byli proškoleni, aby používali při vyšetření méně kontrastní látky a oddálili vyšetření v případě, že pacient nepřijal dostatečné množství tekutiny (perorálně nebo intravenózně).

Úspěch metody tkví podle autorů zejména v úzké spolupráci mezi jednotlivými nemocničními týmy, které si navzájem poskytovaly své údaje, protokoly a nápady, a našly tak snadné řešení, které může zlepšit bezpečnost všech pacientů.

Zdroj: http://www.nephrologynews.com/…ment-methods

18. 9. 2014 | Redakce Ledviny.cz | Nefrologie pod drobnohledem

Přidej komentář

Řádky se zalamují automaticky, emailová adresa se nezobrazuje. Všechna pole jsou povinná.