Jste zde: Ledviny.cz ČlánkyZe zahraničních zdrojů Jak žít déle s cizí ledvinou?

Jak žít déle s cizí ledvinou?

Výzkumní pracovníci z několika transplantačních center v Německu a ve Švýcarsku úspěšně testovali novou formu terapie, která umožňuje lépe uchovat funkce darované ledviny v těle příjemce. Studie nabízí nové perspektivy v oblasti zlepšení dlouhodobého přežití pacientů po transplantaci ledvin.

Negativa imunosupresivní léčby

Výzkum je založen na jednoduché myšlence. Mnoho pacientů, aby se vyhnuli obávaného odmítnutí transplantovaného orgánu, užívají silné léky potlačující imunitní systém (tzv. imunosupresiva). Ačkoli tyto látky chrání před odmítnutím orgánu, v dlouhodobém horizontu pak některé z nich transplantovaný orgán poškozují. Dlouhodobé studie prokázaly, že tento účinek snižuje průměrnou dobu přežití po transplantaci na 8 až 12 let. Vědci tedy sledovali nový přístup – po transplantaci co nejrychleji nahradit standardně používané imunosupresivní léky takovými, které nepoškozují ledviny. Výsledky zaměřili pozornost na zlepšení funkce ledvin jako známky dlouhodobého přežití s fungujícím orgánem při léčbě transplantovaných.

Nová strategie léčby

Studie zkoumala tzv. inhibitory kalcineurinu (velmi efektivní imunosupresivní léky avšak s řadou nežádoucích účinků, mimo jiné toxicitou pro ledviny), jako je cyklosporin A, které jsou standardně užívány po transplantaci ledvin, a vysazeny pouze v případě, že dojde k poškození transplantované ledviny. Výzkumníci začali 4,5 měsíce po transplantaci u celkem 300 pacientů ve věku mezi 18 a 65 používat různé strategie léčby. Jedna skupina se nadále držela standardní terapie cyklosporinem, u druhé byl cyklosporin nahrazen jiným lékem. Tito pacienti dostávali jiné imusupresivum – everolimus, který prokazatelně nepoškozuje ledviny, není nefrotoxický.

Povzbudivý závěr

V závěrečném šetření 12 měsíců po transplantaci se prokázal významný přínos léčby právě u skupiny pacientů léčených everolinem. Transplantovaný orgán fungoval po transplantaci lépe než ve skupině s léčbou cyklosporinem, zatímco odmítnutí orgánu vzrostlo jen mírně. Pro vědce je tento výsledek velmi povzbudivý, nicméně dodávají, že to není důkaz nadřazenosti everolimu. Je nezbytné počkat na dlouhodobé výsledky.

Zdroj: bundesverband-niere.de

6. 6. 2011 | Redakce Ledviny.cz | Ze zahraničních zdrojů

Přidej komentář

Řádky se zalamují automaticky, emailová adresa se nezobrazuje. Všechna pole jsou povinná.