Jste zde: Ledviny.cz ČlánkyŽivot s dialýzou Jak zvládnout depresi u dialyzovaného pacienta?

Jak zvládnout depresi u dialyzovaného pacienta?

Deprese je vážné psychické onemocnění, které patří mezi poruchy nálady. Jedná se o patologický smutek projevující se dlouhodobě pokleslými náladami jedince. U těžších forem existuje velké nebezpečí sebevražedného jednání. Uvádí se, že v běžné populaci onemocní depresí alespoň jednou v životě asi 20 % lidí, u dialyzovaných pacientů je to 30 %. Deprese je tedy poměrně běžnou komplikací dialyzační léčby.

Jaké jsou příznaky deprese?

Mezi hlavní psychické příznaky patří smutek, plačtivost, snížené sebevědomí, pocit beznaděje a neschopnost radovat se, dlouhodobě zhoršená nálada. Jedinec se přestává zajímat o dřívější příjemné aktivity a přestává z nich mít potěšení. Dále dochází k poruchám spánku, koncentrace, paměti. Charakteristická je i celková ztráta energie, nechutenství. Zhruba 2 třetiny nemocných prožívá silné úzkostné stavy, které zvyšují riziko sebevraždy. 5–15 % nemocných s depresivní poruchou ukončí svůj život sebevraždou.

Jak se deprese léčí?

Základem je léčba antidepresivy, což jsou psychiatrické léky užívané ke zmírnění symptomů klinické deprese. Dnes jsou k dispozici desítky preparátů s vysokým efektem a minimálními vedlejšími účinky. Závislost na lécích při správném užívání prakticky nehrozí. Při léčení antidepresivy je třeba počítat s tím, že léky začnou účinkovat až po čase, často až s odstupem 2–3 týdnů a léčba by měla trvat 1 rok i déle a ukončena by měla být po domluvě s lékařem. Své místo v léčbě deprese má i psychoterapie.

Deprese u dialyzovaných

Častým důvodem vzniku deprese může být také vážné chronické onemocnění, kam nepochybně patří i selhání ledvin a závislost na dialyzační léčbě. Dialyzovaní pacienti se musí potýkat s mnoha problémy. Ztrácí nezávislost, částečně i možnost volně cestovat a svobodně se rozhodovat. Snižuje se jejich fyzická kondice, často musí překonávat bolest. Mnozí nemocní se musí vyrovnávat se ztrátou zaměstnání, a tím i s oslabením své finanční a společenské pozice a pocitu sebeúcty. Často jsou také nabourány partnerské vztahy. Někdy je pro lékaře obtížné rozlišit tělesné příznaky deprese od příznaků selhání ledvin.

Pacienti na dialýze se musí vyrovnávat s mnoha těžkostmi a deprese se pro ně mnohdy stává již neúnosným břemenem. Léčba je však v tomto případě poměrně snadná, léky na tuto nemoc existují a pacienti je dobře snáší. Psychická pohoda pak většinou přispěje i k lepšímu tělesnému zdraví.

Zdroje:
http://www.stezen.cz
http://www.ehow.com
http://www.deprese.psychoweb.cz

13. 4. 2011 | Redakce Ledviny.cz | Život s dialýzou

Přidej komentář

Řádky se zalamují automaticky, emailová adresa se nezobrazuje. Všechna pole jsou povinná.