Jste zde: Ledviny.cz ČlánkyŽivot s dialýzou Je časné užívání vazačů fosfátů prospěšné?

Je časné užívání vazačů fosfátů prospěšné?

Je obecně známo, že pacienti s normální hladinou fosforu v krvi před zahájením dialýzy následně vykazují nejnižší úmrtnost. Souvislost mezi vyšší hladinou fosforu a vyšší úmrtností by mohla být dobrým důvodem pro užívání vazačů fosfátů u pacientů s chronickým onemocněním ledvin. Avšak běžně předepisované vazače fosfátů nemusí být pro tyto pacienty tak účinné a bezpečné, jak se předpokládalo. Naopak z nedávné menší studie vyplývá, že mohou způsobit nečekané zdravotní komplikace.

Nebezpečný fosfor

Vyšší hladiny fosforu jsou spojovány se srdečními problémy, onemocněním ledvin a předčasným úmrtím. Zdravé tělo za normálních okolností vylučuje nadměrné množství fosforu močí, tedy prostřednictvím ledvin. Pacienti s poruchou ledvinné funkce mají proto často zvýšenou hladinu fosforu v krvi. Vazače fosfátů jsou léky, které snižují hladinu fosforu tak, že na sebe vážou fosfor z potravy. Ačkoliv jsou schváleny pouze pro pacienty se selháním ledvin, jsou často v dobré víře předepisovány také pacientům trpícím chronickým onemocněním ledvin.

Vazače fosfátů a pacienti s onemocněním ledvin

Nedávná studie se snažila vyhodnotit dopady těchto léků na pacienty ve středně až pokročilé fázi onemocnění a s normální či téměř normální hladinou fosforu. Do studie bylo zahrnuto 148 pacientů, kteří buď užívali vazače fosfátů, nebo placebo. Pacienti byli vyšetřeni po 3, 6 a 9 měsících léčby. Léčba vazači fosfátů (ve srovnání s léčbou placebem) výrazně snížila hladiny fosforu v moči a mírně i v krvi a zpomalila progresi paratyroidální poruchy (poruchy funkce příštítných tělísek), která je častou komplikací chronického onemocnění ledvin. I přes tyto pozitivní účinky neměly vazače fosfátů žádný vliv na hladinu hormonu, který reguluje vylučování fosfátů močí, a způsobily nahromadění vápníku v cévách, což může vést k srdečním problémům.

Vazače fosfátů nejsou pro každého

Uvedená zjištění zpochybňují bezpečnost a účinnost užívání vazačů fosfátů u pacientů s chronickým onemocněním ledvin. I když je hladina fosforu v krvi stále klíčová pro zvýšené kardiovaskulární riziko spojeného s onemocněním ledvin, výsledky studie naznačují, že jejich užívání nemá za následek podstatné snížení hladiny fosforu a může být spojeno se zdravotní újmou. Bude však zapotřebí dalších klinických studií, které by uvedené výsledky potvrdily či vyvrátily.

Zdroj: renalbusiness.com

10. 9. 2012 | Redakce Ledviny.cz | Život s dialýzou

Přidej komentář

Řádky se zalamují automaticky, emailová adresa se nezobrazuje. Všechna pole jsou povinná.