Jste zde: Ledviny.cz ČlánkyNefrologie pod drobnohledem Je přísná kontrola glykémie u starších diabetiků nebezpečná?

Je přísná kontrola glykémie u starších diabetiků nebezpečná?

Nová studie odhalila, že velká část populace starších Američanů trpících diabetem a dalšími přidruženými chorobami má díky intenzivní léčbě regulující hladinu glukózy v krvi zvýšené riziko těžké hypoglykémie.

Glykémie pod přísnou kontrolou

Téměř 1 300 dospělých diabetiků ve věku 65 a starších bylo v rámci výzkumu zařazeno do tří kategorií: relativně zdraví (51 %), pacienti s anamnézou více onemocnění s problémy se sebeobsluhou (28 %) a ti s velmi významnými přidruženými chorobami a ve velmi špatném zdravotním stavu (21 %).

Ze všech zúčastněných mělo 62 % hodnotu glykovaného hemoglobinu (dlouhodobý ukazatel stavu glykémie) nižší než 53 mmol/mol a 42 % mělo tyto hladiny dokonce pod hranicí 47,5 mmol/mol. Nebyly zjištěny žádné významné rozdíly v úrovni glykovaného hemoglobinu mezi uvedenými třemi kategoriemi pacientů. Pozoruhodné bylo, že více než třetina (38 %) pacientů ze skupiny v nejhorším zdravotním stavu měla hladiny glykovaného hemoglobinu nižší než 47,5 mmol/mol, stejně jako téměř polovina (45 %) z těch se středně těžkými zdravotními komplikacemi.

Více než polovina pacientů (55 %), jejichž hladiny glykovaného hemoglobinu byly udržovány pod 53mmol/mol, byla léčena buď inzulínem, nebo deriváty sulfonylurey (antidiabetiky), které stimulují buňky slinivky břišní k vyšší produkci inzulinu, 4 % nemocných pak byla léčena oběma způsoby. Mezi jednotlivými kategoriemi diabetiků nebyly zjištěny žádné významné rozdíly a podobným způsobem byli léčeni i diabetici s hodnotami glykovaného hemoglobinu pod hranicí 47,5.

U starších diabetiků doporučen individuální přístup

Autoři studie připouští, že výsledky jejich výzkumu jsou limitovány skutečností, že nejsou k dispozici žádné údaje o skutečných případech hypoglykemie nebo jiného poškození u takto léčených diabetiků. Přesto poukazují na předchozí výzkum, který potvrzuje, že pro starší pacienty znamená přísná kontrola glykémie pouze malý přínos a že je tato skupina diabetiků obzvláště citlivá na účinky těžké hypoglykémie. Současné doporučené postupy jsou zaměřeny spíše na udržení hladiny glykovaného hemoglobinu pod horní prahovou hodnotou a v případě starších pacientů s větším počtem zdravotních komplikací je všeobecně podporován individuální přístup.

Zdroje: http://archinte.jamanetwork.com/article.aspx?… http://www.medscape.com/…ticle/837928

4. 3. 2015 | Redakce Ledviny.cz | Nefrologie pod drobnohledem

Přidej komentář

Řádky se zalamují automaticky, emailová adresa se nezobrazuje. Všechna pole jsou povinná.