Jste zde: Ledviny.cz ČlánkyŽivot s dialýzou Je problém omezit příjem fosforu ve stravě?

Je problém omezit příjem fosforu ve stravě?

Cílem nedávného mezinárodního šetření bylo posoudit názory a zkušenosti odborníků v oblasti nefrologie ohledně dietních trendů u pacientů s chronickým onemocněním ledvin a problémů spojených s klinickou léčbou hyperfosfatémie. Celkem 84 specialistů odpovídalo v rámci on-line průzkumu provedeném ve 4 evropských zemích (Nizozemsko, Španělsko, Švédsko a Velká Británie) na otázky týkající se stravovacích zvyklostí jejich pacientů a klinické léčby hyperfosfatémie.

Informovanost o obsahu fosforu v potravinách

Většina respondentů (56 %) pozorovala u svých pacientů nárůst spotřeby průmyslově zpracovaných potravin, 48 % z nich pak zaznamenalo nárůst spotřeby potravin s vysokým obsahem aditiv obsahujících fosfor. 60 % dotázaných však má za to, že se již zvyšuje povědomí pacientů o obsahu fosforu v potravinách.

Problematické dodržování doporučeného příjmu fosforu

Pacienti podstupující hemodialýzu mají často potíže dodržovat doporučení ohledně omezení fosforu v dietě. 38 % respondentů odhadovalo, že se tyto problémy objevují u 25 až 50 % pacientů a 29 % dotazovaných dokonce udávalo, že potíže s dodržováním diety má 51 až 75 % pacientů. Odborníci si také myslí, že sledování příjmu bílkovin má stejnou důležitost jako omezení fosforu ve stravě, a to jak u pacientů v predialyzační léčbě (56 %), tak i u těch, kteří podstupují peritoneální dialýzu (54 %) nebo hemodialýzu (50 %).

Aditiva − globální problém

Přestože většina respondentů pozorovala trend zvyšování obecné informovanosti o obsahu fosforu v potravinách u pacientů s chronickým onemocněním ledvin, výsledky průzkumu ukazují, že mnozí pacienti mají stále potíže omezit příjem fosforu ve stravě. Uvedená zjištění odrážejí celosvětový trend rostoucí spotřeby průmyslově zpracovaných potravin a přídavných látek obsahujících fosfor, který má logický dopad i na léčbu hyperfosfatémie u pacientů s chronickým onemocněním ledvin.

Zdroj: http://www.jrnjournal.org/…e/S1051-2276(13)00212–4/abstract

12. 2. 2014 | Redakce Ledviny.cz | Život s dialýzou

Přidej komentář

Řádky se zalamují automaticky, emailová adresa se nezobrazuje. Všechna pole jsou povinná.