Jste zde: Ledviny.cz ČlánkyAktuality Kardiovaskulární choroby po transplantaci ledvin

Kardiovaskulární choroby po transplantaci ledvin

Úmrtnost na kardiovaskulární onemocnění je u pacientů po transplantaci ledvin vysoká, a to zejména v prvních měsících po transplantaci. K dispozici je stále málo údajů, které by tento jev srovnávaly u transplanto­vaných, kteří přijali orgán od žijících dárců a u těch, kterým byl voperován orgán od zemřelých dárců. Cílem nedávné studie bylo zhodnotit výskyt kardiovaskulárních onemocnění v prvních 2 měsících po transplantaci u těchto dvou skupin pacientů.

Hypertrofie levé komory byla pozorována u 65 %, kalcifikace věnčitých tepen u 30 % a srdeční arytmie u 46 % pacientů po transplantaci. Úmrtí z kadiovaskulárních příčin bylo častější u pacientů s orgánem od zemřelých dárců, než u těch, kteří ledvinu získali od živého dárce (hypertrofie 87 % vs. 59 %; kalcifikace 42 % vs. 24 % a srdeční arytmie 59 % vs. 39 %).

Studie prokázala všeobecně zvýšený výskyt kardiovaskulárních onemocnění u pacientů po transplantaci. Zdá se také, že delší doba dialyzační léčby přispěla k většímu výskytu kardiovaskulárních komplikací mezi pacienty, kteří získali orgán od zemřelého dárce, ve srovnání s transplanto­vanými, kterým byla voperována ledvina od dárce žijícího.

Zdroj: http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/23195014

6. 3. 2013 | Redakce Ledviny.cz | Aktuality

Přidej komentář

Řádky se zalamují automaticky, emailová adresa se nezobrazuje. Všechna pole jsou povinná.