Jste zde: Ledviny.cz ČlánkyNefrologie pod drobnohledem Každý krok navíc se počítá

Každý krok navíc se počítá

Chůze je přirozená pohybová aktivita, která může mít příznivý vliv na zdravotní stav diabetiků 2. typu i pacientů s hypertenzí. Montrealští vědci se snažili přimět pacienty k intenzivnější pohybové aktivitě za použití jednoduché strategie, kdy lékař pacientovi doporučil konkrétní plán každodenního navýšení počtu nachozených kroků. Studie přinesla pozitivní výsledky.

Pacienti měli každý den ujít o 3 000 kroků více

Účastníci výzkumu byli nejprve rozděleni do kontrolní a aktivní skupiny. Osoby v aktivní skupině obdržely krokoměry a zaznamenávaly pomocí nich počet nachozených kroků každý den. Lékaři po jednom roce záznamy vyhodnotili a všem jedincům v aktivní skupině při každé další návštěvě předepsali navýšení počtu každodenně nachozených kroků s konečným cílem zvýšit počet kroků o 3 000 denně oproti původně naměřenému množství. Osobám v kontrolní skupině bylo obecně doporučeno 30 až 60 minut fyzické aktivity denně. Z celkových 347 účastníků dokončilo celý výzkum 79 %.

Výzkumníci zjistili, že u aktivních účastníků studie došlo ke 20% zvýšení každodenního počtu kroků (o 1 190 kroků) oproti kontrole. U účastníků studie s diabetem zařazených do aktivní skupiny došlo vzhledem k diabetikům v kontrolní skupině k poklesu hladiny glykovaného hemoglobinu (důležitého parametru dlouhodobého sledování diabetu 2. typu a kontroly účinnosti jeho léčby) a zlepšení inzulinové rezistence.

I mírné navýšení pohybové aktivity má příznivý dopad na zdraví

Jednoduché lékařské doporučení týkající se konkrétního navýšení počtu kroků za den tak vedlo k navýšení počtu kroků o 20 %. Tento výsledek sice neodpovídal cílovému požadovanému zvýšení o 3 000 kroků za den, přesto i takový nárůst vedl ke zlepšení zdravotních výsledků u diabetiků ve zkoumané skupině.

Zdroje: www.renalandurologynews.com/…icle/633395/ http://onlinelibrary.wiley.com/…874/abstract

21. 7. 2017 | Redakce Ledviny.cz | Nefrologie pod drobnohledem

Přidej komentář

Řádky se zalamují automaticky, emailová adresa se nezobrazuje. Všechna pole jsou povinná.