Jste zde: Ledviny.cz ČlánkyNefrologie pod drobnohledem Klimatické změny mohou ovlivnit výskyt onemocnění ledvin

Klimatické změny mohou ovlivnit výskyt onemocnění ledvin

Změna klimatu může být příčinou stoupajícího výskytu chronického onemocnění ledvin způsobeného dehydratací a tepelným stresem. Nedávný výzkum naznačuje, že nefropatie spojovaná s tepelným stresem může představovat jednu z významných příčin chronického onemocnění ledvin v blízké budoucnosti.

Nedostatek pitné vody způsobí vážné zdravotní potíže

V průběhu příštího století by klimatické změny a z nich plynoucí nedostatek pitné vody v některých geografických oblastech mohly vyvolat širokou škálu zdravotních problémů souvisejících s dehydratací a tepelným stresem. Jedná se zejména o riziko kognitivních dysfunkcí, podvýživy, infekčních onemocnění pocházejících z kontaminované vody, chronické onemocnění ledvin a dalších zdravotních potíží.

Globální oteplování příčinou nefropatie z tepelného stresu

Vědci zjistili, že chronické onemocnění ledvin, které není spojeno s tradičními rizikovými faktory, vykazuje nárůst u zemědělských komunit po celém světě, v oblastech, kde postupně vzrůstá teplota. Podle jejich hypotézy se riziko nefropatií z tepelného stresu zvýšilo v důsledku globálního oteplování a zvýšení extrémních vln veder, což má významný dopad na obyvatelstvo žijící v takto postižených oblastech. Pokles výskytu dešťových srážek zhoršuje situaci snižováním zásob vody a její kvality.

Epidemie onemocnění ledvin jako důsledek změn klimatu

Autoři studie doporučují provádět epidemiologické a klinické studie a zjišťovat výskyt takovýchto epidemií a jejich závažnost. Zapotřebí budou podle nich také intervence ke zlepšení pracovních podmínek a zajištění dostatečné hydratace. Tyto zvažované obtíže ledvin vyskytující se na celém světě v horkých oblastech mají úzkou souvislost se změnami klimatu a mohou být tak jednou z epidemií v důsledku globálního oteplování.

Zdroje: www.eurekalert.org/…cm042916.php http://cjasn.asnjournals.org/…215.abstract?…

13. 6. 2016 | Redakce Ledviny.cz | Nefrologie pod drobnohledem

Přidej komentář

Řádky se zalamují automaticky, emailová adresa se nezobrazuje. Všechna pole jsou povinná.