Jste zde: Ledviny.cz ČlánkyAktuality Málo testosteronu u pacientů se selháním ledvin

Málo testosteronu u pacientů se selháním ledvin

U pacientů v konečném stadiu chronického onemocnění ledvin se často vyskytuje nízká hladina testosteronu, která může mít souvislost s úmrtností. U osob se zdravými ledvinami bývá nízká hladina testosteronu také spojována s řadou onemocnění, včetně kardiovaskulárních chorob, diabetu, nízkým množstvím svalové a kostní hmoty nebo nízkou fyzickou výkonností. Odborníci se nicméně neshodují v tom, co způsobuje nízkou hladinu testosteronu u stárnoucí populace a kdy je vhodná substituční terapie testosteronem. Dostupné výsledky studií prozatím ukazují, že substituční terapie testosteronem poskytuje nejednoznačné zlepšení sexuálních funkcí. Svalová hmota a kostní denzita se zlepšují, ale výsledky sledující fyzickou výkonnost se různí a nejsou k dispozici žádné údaje o prevenci zlomenin. Také podávání testosteronu mužům s omezenou pohyblivostí může poškozovat jejich zdraví.

Existuje jen málo důkazů, že testosteron posiluje funkci erytropoetinu při léčbě anémie při selhání ledvin. Existující poznatky tak napovídají, že rutinní podávání testosteronu u pacientů v konečném stadiu chronického onemocnění ledvin s nízkými hladinami testosteronu není optimální. Léčba testosteronem může být zvažována u pacientů s nízkým množstvím kostní hmoty a celkovou hladinou testosteronu < 2 ng/ml nebo u mladších pacientů se zhoršenou sexuální funkcí a celkovou hladinou testosteronu nižší, než je pro tento věk stanoveno. V případě, že se k léčbě testosteronem u pacientů s terminálním selháním ledvin přistoupí, měl by lékař pacienta poučit nejen o možných rizicích, ale také o nejistotě úspěchu léčby. V případě, že léčba nepřinese v krátké době očekávané výsledky, měla by být ukončena.

listopad 2014

Zdroj: http://onlinelibrary.wiley.com/…318/abstract

29. 12. 2014 | redakce Ledviny.cz | Aktuality

Přidej komentář

Řádky se zalamují automaticky, emailová adresa se nezobrazuje. Všechna pole jsou povinná.