Jste zde: Ledviny.cz ČlánkyAktuality Maratonský běh je významnou zátěží pro ledviny

Maratonský běh je významnou zátěží pro ledviny

Američtí výzkumníci analyzovali vzorky moči a krve u 22 běžců (průměrný věk 44 let), kteří se v roce 2015 zúčastnili maratonu v Hartfordu (v americkém státě Connecticut). Vzorky odebírali 24 hodin před maratonem, bezprostředně po maratonu a 24 hodin po maratonu. U 82 % účastníků bylo 24 hodin po maratonu naměřeno takové zvýšení hladin kreatininu, které odpovídalo počáteční fázi akutního selhání ledvin. U 73 % běžců pak bylo zjištěno mikroskopické poškození ledvinných kanálků. Těsně po ukončení maratonu dosahovaly hodnoty sérového kreatininu, albuminu v moči a biomakerů naznačujících poškození ledvinné tkáně u běžců svého vrcholu a vykazovaly významné zvýšení vzhledem k hodnotám naměřeným před během a 24 hodin po něm. Výsledky studie naznačují, že extrémní fyzická zátěž během maratonského běhu může být spojena s negativním dopadem na funkci ledvin. Tato zjištění však bude nutné ověřit dalším výzkumem a na větším počtu osob. Zároveň by měly být zkoumány také reparační mechanismy.

duben 2017

Zdroje: www.renalandurologynews.com/…ticle/647143 www.ajkd.org/…e/S0272-6386(17)30536-X/abstract

11. 5. 2017 | Redakce Ledviny.cz | Aktuality

Přidej komentář

Řádky se zalamují automaticky, emailová adresa se nezobrazuje. Všechna pole jsou povinná.