Jste zde: Ledviny.cz ČlánkyTransplantace Měli by obézní kandidáti na transplantaci ledviny zhubnout?

Měli by obézní kandidáti na transplantaci ledviny zhubnout?

Z výsledků různých studií jasně vyplývá, že obézní pacienti po transplantaci ledvin musí častěji než pacienti s normální váhou bojovat s nepříjemnými komplikacemi, včetně infekce rány, opožděného nástupu funkce štěpu, selhání štěpu nebo srdečního onemocnění.

Je však potřeba dalších výzkumů, aby bylo možné shrnout jasná doporučení ohledně transplantace ledvin u pacientů s vyšší tělesnou hmotností. Autoři také připomínají, že přesné souvislosti mezi tělesnou hmotností a zdravotním stavem po transplantaci jsou zatím neznámé nebo rozporuplné.

Je nutné zhubnout?

Odborníci mají za to, že všechny kroky vedoucí ke zdravějšímu životnímu stylu by každopádně měly být podporovány. Zdá se rozumné požadovat od kandidátů na transplantaci ledviny, aby upravili svoji tělesnou váhu a podpořili tvorbu svalové hmoty tím, že adekvátně zvýší fyzickou aktivitu a změní své stravovací návyky.

Např. Americká transplantační společnost doporučuje, aby pacient před transplantací ledviny měl nižší BMI než 30. Zároveň však připomíná, že není k dispozici dostatek údajů pro stanovení, zda někteří obézní pacienti skutečně nejsou vhodnými kandidáty na transplantaci ledvin.

Obézní pacienti po transplantaci však mají lepší dlouhodobé přežívání ve srovnání s pacienty, kteří zůstávají na dialýze. Lékaři jsou si navíc vědomi tzv. paradoxu obezity týkajícího se dialyzovaných pacientů. Zdá se, že obézní pacienti na dialýze těží z přebytečného tuku a žijí déle než pacienti s normální hmotností.

Jak měřit obezitu?

Podle odborníků by se budoucí studie měly zaměřit na stanovení horní hranice BMI, kdy už transplantaci ledvin nelze u obézních pacientů doporučit. Kromě toho upozorňují na to, že BMI není dostatečným parametrem pro měření tělesného tuku, je tedy třeba používat propracovanější metody měření. Je nutné provést více studií, aby bylo možné určit, zda úmyslné hubnutí před chirurgickým zákrokem, včetně úpravy stravy, cvičení a bariatrické chirurgie (chirurgická léčba obezity) povede k reálnému zlepšení výsledků.

Zdroj: http://care.diabetesjournals.org/…092.abstract

8. 4. 2013 | Redakce Ledviny.cz | Transplantace

Přidej komentář

Řádky se zalamují automaticky, emailová adresa se nezobrazuje. Všechna pole jsou povinná.