Jste zde: Ledviny.cz ČlánkyŽivot s dialýzou Měření krevního tlaku před dialýzou nesprávně klasifikuje hypertenzi asi u třetiny pacientů

Měření krevního tlaku před dialýzou nesprávně klasifikuje hypertenzi asi u třetiny pacientů

U hemodialyzovaných pacientů je hypertenze velmi častá, protože ledviny – a s nimi hlavní mechanismus regulace krevního tlaku – již přestaly fungovat. Vysoký krevní tlak u pacientů na dialýze může vést až k závažným komplikacím, jako je srdeční infarkt nebo cévní mozková příhoda. Monitorování hladin krevního tlaku je tudíž nezbytnou součástí péče o tyto pacienty. Nová studie ukazuje, že měření krevního tlaku před dialýzou často není spolehlivé a že hypertenze bývá nesprávně diagnostikována přibližně u 30 % pacientů s dialýzou, tedy u osob zatížených významným rizikem kardiovaskulárních onemocnění.

Měření tlaku těsně před dialýzou nemusí být přesné

Pracovní skupina Evropské kardiovaskulární a renální medicíny (EURECA-m) zveřejnila studii, ve které 396 hemodialy­zovaných pacientů podstoupilo** 48hodinové ambulantní monitorování krevního tlaku**. Zjistilo se, že výskyt hypertenze u pacientů na dialýze je vysoký (84,3 %). Ačkoli podobné hodnoty byly pozorovány, když byly hladiny krevního tlaku měřeny v dialyzačním centru těsně před dialýzou, ukázalo se, že 48hodinové měření má vyšší citlivost a specificitu. „Citlivost“ v tomto případě znamená, že jsou spolehlivě detekováni pacienti s hypertenzí, a „specificita“ znamená, že jsou správně identifikováni i pacienti, kteří hypertenzí netrpí. Při normálním měření před zahájením dialyzační procedury bylo špatně diagnostikováno asi 30 % pacientů.

48hodinové měření krevního tlaku pro spolehlivé odhalení hypertenze

Studie EURECA-m ukázala, že 18,2 % pacientů trpí tzv. hypertenzí bílého pláště: nemají hypertenzi v reálném životě, ale vykazují vysokou hladinu krevního tlaku, jakmile jim krevní tlak měří lékař nebo zdravotní sestra. Naopak 14,1 % pacientů trpělo tzv. maskovanou hypertenzí, kdy se vysoké hodnoty krevního tlaku vyskytují často jen během noci. Tento typ hypertenze proto nelze zjistit měřením tlaku před dialyzační procedurou. Odborníci z EURECA-m proto pro spolehlivou detekci hypertenze i identifikaci pacientů bez hypertenze doporučují 48hodinové ambulantní monitorování krevního tlaku.

Zdroj: http://web.era-edta.org/…806-abpm.pdf

19. 9. 2018 | Redakce ledviny.cz | Život s dialýzou

Přidej komentář

Řádky se zalamují automaticky, emailová adresa se nezobrazuje. Všechna pole jsou povinná.