Jste zde: Ledviny.cz ČlánkyNefrologie pod drobnohledem Metabolizmus diabetiků pomáhá předvídat selhání ledvin

Metabolizmus diabetiků pomáhá předvídat selhání ledvin

Asi 33 % lidí s diabetem 2. typu trpí poškozením ledvin, které může postupně vést až k selhání ledvin. Studie porovnávající metabolizmus diabetiků, u kterých se vyvinulo chronické renální selhání, s metabolizmem těch, u kterých k selhání nedošlo, poskytuje nový pohled na mechanizmus vzniku onemocnění ledvin u diabetiků.

Podrobná analýza metabolitů

Autoři studie se zaměřili na podrobnou analýzu metabolizmu pacientů, jejichž ledviny byly zdravé, a zároveň těch ve velmi časných stádiích onemocnění ledvin. Analýza vycházela ze studie zabývající se výzkumem renálního onemocnění, v níž se z krevních vzorků pacientů zjišťovala hladina přibližně 2 400 metabolitů. Z této studie bylo vybráno 40 pacientů, u nichž během 8 až 12 let došlo k selhání ledvin, a 40 pacientů, jejichž ledviny zůstaly v pořádku.

Vyšší hladiny metabolitů předpovídají selhání ledvin

Vědci našli 16 ve vodě rozpustných látek (které jsou běžně odstraňovány ledvinami), které byly přítomny v mnohem vyšších koncentracích u pacientů, u kterých nakonec došlo k selhání ledvin, než u těch, jejichž ledviny zůstaly zdravé. Je známo, že tyto látky se hromadí v plazmě v případě selhání ledvin. Avšak v době, kdy byly krevní vzorky odebírány, měla drtivá většina pacientů funkci ledvin v normálu. Výsledky zkoumání tak naznačují, že tyto molekuly by mohly být buď známkou časného stadia nemoci, nebo k němu dokonce přispívat.

Ledvinné kanálky v nebezpečí

Poškození buněk ledvinných kanálků je jedením z potenciálních mechanizmů, kterým tyto metabolity mohou způsobit selhání ledvin. Mnoho z látek, u nichž byla zjištěna zvýšená hladina, procházejí ledvinnými kanálky. Vysoké hladiny těchto metabolitů mohou být známkou poškození kanálků, nebo k němu přispívají. Vědci navíc zjistili silný vztah mezi chronickým selháním ledvin a vyššími koncentracemi myo-inositolu − metabolitu, který je spjat s funkcí inzulínu a s mnoha dalšími biologickými procesy.

Metabolické změny zdrojem informací

Autoři studie upozorňují, že změny metabolismu jsou klíčem k poznání mechanizmu diabetu a jeho vlivu na zdraví ledvin. Podobné studie tak mohou odhalit nové cesty, které povedou k vývoji nových léků a nových diagnostických tes­tů.

Zdroj: http://www.nephrologynews.com/…dney-failure

6. 3. 2014 | Redakce Ledviny.cz | Nefrologie pod drobnohledem

Přidej komentář

Řádky se zalamují automaticky, emailová adresa se nezobrazuje. Všechna pole jsou povinná.