Jste zde: Ledviny.cz ČlánkyTransplantace Mírné zchlazení k úspěšnější transplantaci

Mírné zchlazení k úspěšnější transplantaci

V současné době se opožděný nástup funkce ledviny, který vyžaduje dialyzační léčbu v průběhu 7 dnů po transplantaci, objevuje celosvětově u přibližně 40 % příjemců orgánu. Tato komplikace je spojena jak se zvýšenými náklady na zdravotní péči, tak se snížením dlouhodobé funkce darovaných orgánů. Zchlazení těla zemřelého dárce orgánů jen o 2 °C pod normální tělesnou teplotu by podle posledních zjištění mohlo přinést lepší výsledky při transplantacích.

Jen o 2 °C méně

Do výzkumu na americké univerzitě bylo zapojeno celkem 370 zemřelých dárců orgánů. U 190 z nich byla zachována normální tělesná teplota (podle běžně užívaného transplantačního postupu). 180 z nich bylo udržováno při teplotě přibližně o 2 °C nižší, než je normální tělesná teplota. Ledviny dárců byly transplantovány 572 pacientům.

Hypotermie snížila výskyt zpožděné funkce štěpu

Opožděný nástup funkce nového orgánu se objevil u 112 (39 %) pacientů, jimž byl voperován orgán od dárců udržovaných při normální tělesné teplotě, ve srovnání s pouze 79 (28 %) pacienty, kterým byla transplantována ledvina od skupiny dárců, u níž byla uplatněna nižší teplota. Navození stavu mírné hypotermie u zemřelých dárců orgánů snížilo pravděpodobnost opožděného zahájení funkce nového orgánu u pacientů po transplantaci ledvin o 38 %. Přínos snížené teploty byl významný zejména u ledvin od starších dárců či dárců se zdravotními problémy.

Potvrzeny pouze krátkodobé pozitivní účinky

Podle vědců je takové zchlazení těla zemřelého dárce technicky nenáročné a mohlo by být provedeno v jakékoliv nemocnici. Nová metoda by tak mohla posunout hranice limitující výběr vhodných dárců a poskytnou potenciálně více orgánů pro nemocné se selháním ledvin. Studie však neposkytuje žádné informace o možných dlouhodobých účincích na přežití štěpu a proto je zapotřebí další výzkum.

Zdroje: http://www.medicalnewstoday.com/…s/297386.php http://www.nejm.org/…EJMoa1501969

29. 9. 2015 | Redakce Ledviny.cz | Transplantace

Přidej komentář

Řádky se zalamují automaticky, emailová adresa se nezobrazuje. Všechna pole jsou povinná.