Jste zde: Ledviny.cz ČlánkyNefrologie pod drobnohledem Může užívání marihuany ovlivnit funkci ledvin?

Může užívání marihuany ovlivnit funkci ledvin?

Vzhledem k tomu, že přístup k užívání marihuany se v posledních letech stává benevolentnější, je důležité podrobněji zkoumat její rizika a přínosy pro zdraví člověka. Pokud jde přímo o zdraví ledvin, studie na zvířatech zatím naznačují, že marihuana může mít vliv na funkci ledvin, údaje u lidí jsou však omezené. Ani nová studie amerických vědců nenašla dostatek důkazů o tom, že by užívání marihuany ovlivňovalo funkce ledvin u zdravých mladých dospělých.

Vyšší užívání marihuany bylo na začátku spojeno s nižší funkcí ledvin

V první studii svého druhu byly zkoumány potenciální vazby mezi užíváním marihuany a funkcemi ledvin u zdravých mladých dospělých. Analýza zahrnovala údaje ze studie zkoumající vývoj kardiovaskulárních onemocnění a jejich rizikových faktorů, která obsahovala i opakované hodnocení užívání marihuany a výsledky vyšetření funkce ledvin.

Z analýzy výsledků vyplývá, že na počátku studie měly osoby s vyšším užíváním marihuany nižší funkci ledvin. Při dalším sledování však nebylo užívání marihuany spojeno se změnou funkce ledvin v průběhu času nebo s výskytem albuminu v moči, což je známkou poškození ledvin.

Uvedené výsledky nestačí pro skutečné posouzení vlivu užívání marihuany

Výsledky uvedené studie u mladých a zdravých jedinců však nemusí být dostatečné pro posouzení skutečného vlivu užívání marihuany na funkci ledvin. Navíc dopad užívání marihuany na funkci ledvin může být odlišný u jiných populací, jako jsou starší osoby nebo pacienti s onemocněním ledvin.

Zdroj: https://medicalxpress.com/…unction.html www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/28838990

20. 10. 2017 | Redakce Ledviny.cz | Nefrologie pod drobnohledem

Přidej komentář

Řádky se zalamují automaticky, emailová adresa se nezobrazuje. Všechna pole jsou povinná.