Jste zde: Ledviny.cz ČlánkyNefrologie pod drobnohledem Může vyšší spotřeba kávy snížit riziko cukrovky?

Může vyšší spotřeba kávy snížit riziko cukrovky?

Výzkumníci z oblasti výživy zkoumali vliv pití kávy na riziko vzniku diabetu II. typu. Lidé, kteří navýšili konzumaci kávy nejméně o jeden šálek denně, měli nižší riziko diabetu 2. typu, než ti, u nichž k žádné změně ve spotřebě kávy nedošlo.

Více kávy – nižší riziko cukrovky

Vědci analyzovali údaje téměř 124 tisíc osob z několika dlouhodobých studií týkající se pití kávy s kofeinem a bez kofeinu. Stravovací návyky zkoumaných jedinců byly hodnoceny každé čtyři roky pomocí dotazníků. Celkem bylo zdokumentováno 7269 případů diabetu 2. typu.

Výsledky ukázaly, že lidé, kteří zvýšili svou spotřebu o více než jeden šálek denně (průměrná změna představovala 1,69 šálků denně) po dobu čtyř let mělo následující 4 roky o 11 % nižší riziko vzniku diabetu 2. typu ve srovnání s těmi, u nichž se množství denně vypité kávy nijak nezměnilo. Jeden šálek kávy byl definován jako 240 ml černé kávy, případně s přidáním malého množství mléka a/nebo cukru. Navíc ti, kteří snížili svou denní spotřebu kávy o více než jeden šálek (průměrná změna představovala 2 šálky denně) měli o 17 % vyšší riziko vzniku cukrovky.

Pití kávy může přispět k lepšímu zdraví

I přes to, že výsledky studie naznačují, že přiměřené pití kávy by mohlo mít pozitivní dopad na lidské zdraví, je třeba je interpretovat v kontextu celé studie a jejích limitů. Výzkumníci nebrali v potaz absolutní konzumaci kávy, ale sledovali pouze změny v množství vypité kávy ve čtyřletých intervalech. Navíc se jednalo o hodnocení respondenty, nikoliv o objektivní měření spotřeby, a účastníky studie byli zdraví zdravotničtí pracovníci, u kterých lze očekávat vyšší míru zdravotní gramotnosti. Vznik diabetu 2. typu je podmíněn mnoha faktory a je tedy třeba věnovat pozornost širokému spektru potenciálních vlivů. Proto autoři výzkumu v závěru zdůrazňují, že riziko vzniku diabetu můžeme omezit zejména správnou stravou, udržováním adekvátní tělesné hmotnosti a dostatkem pohybu.

Zdroj: http://www.hsph.harvard.edu/…abetes-risk/

23. 11. 2014 | Redakce Ledviny.cz | Nefrologie pod drobnohledem

Přidej komentář

Řádky se zalamují automaticky, emailová adresa se nezobrazuje. Všechna pole jsou povinná.