Jste zde: Ledviny.cz ČlánkyAktuality Nedostatek spánku může mít negativní dopad na funkci ledvin

Nedostatek spánku může mít negativní dopad na funkci ledvin

Výsledky nedávného výzkumu z Illinoiské univerzity v Chicagu naznačují, že nedostatečný a nekvalitní spánek u pacientů s chronickým onemocněním ledvin je spojen se zhoršením funkce ledvin. Přestože existuje stále více důkazů, že poruchy spánku jsou u osob s chronickým onemocněním ledvin běžnou záležitostí, dosud se nehovořilo o jejich souvislost se zhoršováním funkce ledvin.

Pacienti s onemocněním ledviny spali průměrně 6,5 hodiny

Výzkumný tým z Chicaga studoval spánkový rytmus 432 dospělých pacientů s chronickým onemocněním ledvin. Účastníci studie nosili na zápěstí zařízení pro monitorování doby trvání spánku a jeho kvality po dobu 5 až 7 dnů a jejich zdravotní stav byl sledován po dobu průměrně 5 let. Zkoumaní pacienti spali každou noc v průměru 6,5 hodiny, v průběhu sledování u 70 z nich došlo k selhání ledvin a 48 jedinců zemřelo.

Delší spánek snižuje riziko selhání ledvin

Vědci zjistili, že každá další započatá hodina nočního spánku představovala o 19 % nižší riziko rozvoje selhání ledvin. Byla také objevena významná souvislost mezi kvalitou spánku a rizikem selhání ledvin: každé 1 % nárůstu fragmentace spánku (přerušování spánku bdělostí, které snižuje kvalitu spánku) bylo spojeno se zvýšením rizika rozvoje selhání ledvin o 4 %. Také pacienti, kteří trpěli ospalostí během dne, měli o 10 % vyšší pravděpodobnost úmrtí během sledování než ti, kteří v průběhu dne ospalí nebyli.

Podle autorů studie jsou krátký spánek a jeho roztříštěnost významnými, avšak dosud nedoceněnými rizikovými faktory progrese chronického onemocnění ledvin. Jejich výzkum tak přispívá k dosavadním znalostem o významu spánku pro funkci ledvin a zdůrazňuje potřebu zlepšit spánkové návyky u jedinců s chronickým onemocněním ledvin.

Zdroj: www.asn-online.org/…eekRicar.pdf

25. 1. 2017 | Redakce Ledviny.cz | Aktuality

Přidej komentář

Řádky se zalamují automaticky, emailová adresa se nezobrazuje. Všechna pole jsou povinná.