Jste zde: Ledviny.cz ČlánkyTransplantace Nejčastější komplikace po transplantaci ledvin

Nejčastější komplikace po transplantaci ledvin

Po transplantaci stejně jako po jiném velkém chirurgickém zákroku mohou nastat nejrůznější komplikace. Lékaři s bohatými zkušenostmi s transplantační medicínou, je často dovedou předvídat a zabránit jim. Většina pacientů je transplantována úspěšně, avšak o komplikacích je vhodné vědět. Pacient by měl dodržovat pokyny svého ošetřujícího lékaře a informovat ho o všech obtížích, aby mohl co nejdříve začít zdravý a aktivní život.

První dny a týdny po transplantaci

Nejčasnější komplikace vznikají především v důsledku samotné operace. Patří sem špatná průchodnost cév či močovodu nebo naopak jejich netěsnění s krvácením nebo únikem moče, hromadění mízy v okolí transplantované ledviny nebo infekce operační rány.

Ledvina, která po transplantaci nezačne vůbec fungovat, je označována jako nefunkční štěp. Tato komplikace je naštěstí vzácná a může souviset s mnoha faktory.

Imunosupresiva

Imunosupresivní léčba slouží k potlačení obranyschopnosti těla (imunity), aby nedošlo rejekci (odmítnutí) orgánu. Neumíme však potlačit izolovaně jen imunitní děje namířené proti transplantovanému orgánu, ale snižujeme imunitu v celém organismu. V důsledku imunosupresivní léčby se tak zvyšuje sklon k infekcím, které se mohou projevit např. zvýšenými teplotami, horečkami, třesavkami, únavou, průjmy, kašlem, dušností či žloutenkou. Některá imunosupresiva mohou vést ke vzniku nebo zhoršení cukrovky nebo k poškození kostí. Dlouhodobé podávání imunosupresiv zvyšuje nebezpečí vzniku nádorů.

Další komplikace

V pozdější době, měsíce a roky po transplantaci, je možný vznik náhlé akutní rejekce nebo pomalé zhoršování činnosti ledviny tzv. chronické transplantační nefropatie.

Ledvina také může onemocnět původní chorobou, která vedla k poškození vlastních ledvin, např. glomerulonefri­tidou. Příjemce má také zvýšené riziko dalších nemocí, např. onemocnění srdce a cév nebo nádorového onemocnění.

Kvalita života po transplantaci

Pacient po transplantaci může onemocnět i jakoukoliv další nemocí, stejně jako ostatní lidé. Projevy těchto nemocí mohou být pozměněné a i banální zdravotní problém může ve svém důsledku způsobit významné zdravotní potíže. Pacient s transplantovanou ledvinou může žít plnohodnotný život, musí však být na sebe opatrný a vyvarovat se nadměrným zátěžím. Pravidelné podrobné kontroly zdravotního stavu v transplantačním centru jsou nejen nezbytné pro ochranu funkce transplantovaného orgánu, ale i pro prevenci a včasnou diagnózu a léčbu komplikací.

Zdroje:

http://www.kst.cz
http://www.nefrologie.eu
http://www.transplantace.eu

3. 4. 2011 | Redakce Ledviny.cz | Transplantace

Přidej komentář

Řádky se zalamují automaticky, emailová adresa se nezobrazuje. Všechna pole jsou povinná.