Jste zde: Ledviny.cz ČlánkyTransplantace Nekompatibilní transplantace může být výhodnější než čekání na optimálního dárce

Nekompatibilní transplantace může být výhodnější než čekání na optimálního dárce

Transplantace navzdory HLA nekompatibilitě dárce a příjemce může představovat výrazně lepší dlouhodobou možnost přežití než dlouhé čekání na kompatibilního dárce. Takové výsledky alespoň naznačuje americká studie zahrnující více než 1 000 nekompa­tibilních transplantací ledvin.

HLA kompatibilita není nutná

HLA antigeny představují systém antigenů vyskytujících se na téměř všech buňkách lidského organismu. Jejich kombinace je specifická pro každého jedince. V ideálním případě by dárce a příjemce orgánu měli vykazovat co největší podobnost HLA antigenů. V případě nekompatibilní transplantace se u příjemce orgánu často po transplantaci vyvine imunitní reakce namířená proti novému orgánu a tvoří se tzv. protilátky proti dárcovským HLA antigenům. To však nemusí být vždy důvodem odmítnutí orgánu. Zmíněná studie jako první svého druhu hodnotí, zda může být transplantace nekompatibilního orgánu pro pacienty prospěšná.

Vědci zkoumali míru přežití u 1 025 dospělých pacientů, kterým byla transplantována ledvina od HLA nekompatibilního žijícího dárce. Výsledky pak byly porovnávány s dvěma kontrolními skupinami pacientů. První kontrolní skupinu tvořili ti, kteří zůstali na čekací listině a nebyli transplantováni, druhou kontrolní skupinu tvořili jedinci, kteří zůstali na čekací listině a nakonec získali orgán od zemřelého dárce.

Nekompatibilní transplantace znamená vyšší přežití

Z výsledků studie vyplývá, že u příjemců orgánů od nekompatibilního živého dárce byly míry přežití vyšší po jednom roce (95 % u zkoumané skupiny, 94 % u skupiny na čekací listině resp. 89,6 % u skupiny na čekací listině s následnou transplantací), po třech letech (91,7 %; 83,6 % resp. 72,7%), po pěti letech (86 %; 74,4 % resp. 59,2 %) i po osmi letech (76,5 %; 62,9 % resp. 43,9 %). Výsledky dále ukazují, že významný přínos v přežití byl zaznamenán při mírné i silné nekompatibilitě.

Autoři studie upozorňují na to, že následná léčba u příjemců nekompatibilních orgánů je komplikovaná a přináší vyšší riziko závažných vedlejších účinků a selhání orgánů než u kompatibilních transplantací. Poprvé však bylo podle nich prokázáno, že nekompatibilní transplantace od žijícího dárce poskytuje téměř dvakrát vyšší pravděpodobnost přežití než další možnosti.

Zdroje: www.nejm.org/…EJMoa1508380 www.nephrologynews.com/…ible-kidney/

27. 4. 2016 | Redakce Ledviny.cz | Transplantace

Přidej komentář

Řádky se zalamují automaticky, emailová adresa se nezobrazuje. Všechna pole jsou povinná.