Jste zde: Ledviny.cz ČlánkyNefrologie pod drobnohledem Nežádoucí účinky léků při onemocnění ledvin

Nežádoucí účinky léků při onemocnění ledvin

Podle francouzské studie se u pacientů se středně těžkým až pokročilým chronickým onemocněním ledvin často vyskytují nežádoucí účinky léků, které bývají mnohdy závažné. Avšak téměř třetině z nich lze předcházet.

Nejvíce nežádoucích účinků způsobila antitrombotika

Studie zahrnovala 3033 pacientů s chronickým onemocnění ledvin, které nevyžadovalo dialyzační léčbu, a s hodnotou odhadu glomerulární filtrace nižší než 60 ml/min/1,73 m2. Za 2 roky se u 536 pacientů vyskytlo 751 nežádoucích účinků, z toho 150 bylo považováno za závažné.

Nejčastějšími nežádoucími účinky bylo zhoršení funkce ledvin a onemocnění močových cest, zejména akutní selhání ledvin, poté následovaly zdravotní potíže související s trávicím traktem, pohybovým aparátem a pojivovou tkání. Poškození funkce ledvin a krvácení představovaly dvě třetiny závažných reakcí.

Pacienti měli průměrně předepsáno od lékaře 8 léků, ale 3 třídy léků byly odpovědné za podstatnou část celkových i závažných nežádoucích účinků. Jednalo se o inhibitory renin-angiotenzinového systému (RAS), antitrombotika a diuretika. Zejména antitrombotické látky (např. antagonisté vitaminu K, heparin, inhibitory agregace trombocytů, přímé inhibitory faktoru Xa) způsobily 34 % závažných nežádoucích účinků. Ve dvou třetinách případů bylo podávání léku ukončeno alespoň dočasně, zatímco dávka léku byla upravena ve 14 % případů.

Za čtvrtinou nežádoucích účinků stojí samoléčba

Autoři studie se domnívají, že 13 % závažných nežádoucích účinků bylo možné předcházet a 19 % potenciálně předcházet. Čtvrtina vedlejších účinků byla spojena se samoléčbou pacientů. Podle autorů výzkumu je třeba zlepšit vzdělávání pacientů o správném užívání léků. Uvedené výsledky také podle nich zdůrazňují riziko určitých skupin léků, zejména antitrombotických látek, které je třeba opatrně používat u pacientů s chronickým onemocněním ledvin, zejména při nízkých hodnotách glomerulární filtrace.

Zdroj: https://www.renalandurologynews.com/…mmon-in-ckd/

https://cjasn.asnjournals.org/…nt/15/8/1090

4. 11. 2020 | Redakce ledviny.cz | Nefrologie pod drobnohledem

Přidej komentář

Řádky se zalamují automaticky, emailová adresa se nezobrazuje. Všechna pole jsou povinná.