Jste zde: Ledviny.cz ČlánkyAktuality Nízká informovanost o možnosti domácí dialýzy

Nízká informovanost o možnosti domácí dialýzy

V USA je v současnosti 382 000 pacientů se selháním ledvin závislých na dialyzační léčbě, ovšem pouze 35 000 z nich podstupuje dialyzační péči v prostředí domova. Podle zvláštní zprávy Národní nadace pro onemocnění ledvin nedostávají američtí pacienti vždy dostatečné informace o možnosti domácí dialýzy. Děje se tak navzdory výhodám této léčby z hlediska komfortu pro pacienty a ekonomické hospodárnosti. Podle zprávy 75 % pacientů nastupujících do dialyzačního programu v dialyzačních centrech neví o možnosti domácí dialýzy. Z těch informovaných pak 40 % projeví zájem o tuto možnost léčby, ale pouze méně než 10 % nemocných ji skutečně zahájí. Podle

Národní nadace pro onemocnění ledvin mají lidé podstupující krátkou denní nebo noční domácí hemodialýzu často lepší kvalitu života, žijí déle, bývají méně a kratší dobu hospitalizování a cítí se lépe jak v průběhu dialýzy tak i po ní. Navíc dialýza v domácím prostředí, a to jak peritoneální tak domácí hemodialýza, umožňuje pacientům větší flexibilitu, pokud jde o individuální léčebný plán, větší kontrolu nad jejich zdravím a léčbou a redukuje četnost nutných návštěv zdravotnického zařízení na měsíční kontrolní vyšetření v dialyzačním centru.

listopad 2011

Zdroj: kidney.org

18. 1. 2012 | Redakce Ledviny.cz | Aktuality

Přidej komentář

Řádky se zalamují automaticky, emailová adresa se nezobrazuje. Všechna pole jsou povinná.