Jste zde: Ledviny.cz ČlánkyTransplantace Nízké riziko pro dárce orgánů

Nízké riziko pro dárce orgánů

Podle expertů mají lidé, kteří darují ledvinu, velmi nízké riziko toho, že může nastat selhání jejich jediné ledviny. Riziko u žijících dárců ledvin by mělo být dokonce nižší než u lidí s oběma ledvinami.

Dárci orgánů mají nižší riziko než ostatní

Výzkumníci ze Spojených států analyzovali údaje více než 96 000 dospělých, kteří darovali ledvinu v období od dubna 1994 do listopadu 2011 a byli sledováni po dobu až 15 let. Porovnávali je s daty více než 20 000 lidí se dvěma ledvinami. Míra selhání ledvin činila 90 případů na 10 000 dárců a 326 případů 10 000 jedinců se dvěma ledvinami. Riziko selhání ledvin mezi dárci se lišilo podle rasy. Větší riziko u dárců černé pleti není zatím zcela objasněno.

Stejný výzkumný tým již ve své předchozí studii zjistil, že dárci ledviny mají velmi nízké riziko úmrtí z jakékoli příčiny. Tyto výsledky jsou pravděpodobně způsobeny tím, že potenciální dárci podstupují přísné fyzické a psychické testy, aby bylo zajištěno, že jsou dostatečně zdraví, aby přežili pouze s jednou ledvinou.

Přísné zdravotní testy mají opodstatnění

Někteří potenciální dárci vyjadřují nespokojenost s náročným procesem ověřování jejich zdravotního stavu. Výsledky studie však potvrzují význam pečlivého screeningu dárců. Darování ledviny je velmi osobní rozhodnutí a nese jistě určité riziko. Zmíněná zjištění však poukazují na skutečnost, že riziko je obecně natolik nízké, že u dárců nemusí vzbuzovat obavy.

Zdroj: http://consumer.healthday.com/…-684687.html

28. 3. 2014 | Redakce Ledviny.cz | Transplantace

Přidej komentář

Řádky se zalamují automaticky, emailová adresa se nezobrazuje. Všechna pole jsou povinná.