Jste zde: Ledviny.cz ČlánkyŽivot s dialýzou Nízkoproteinová strava u těhotných s onemocněním ledvin

Nízkoproteinová strava u těhotných s onemocněním ledvin

Těhotenství u žen s pokročilým chronickým onemocněním ledvin je stále častější. Nicméně dopad nízkoproteinové stravy na těhotenství u pacientek s chronickým onemocněním ledvin je stále nejasný. Cílem nové studie bylo přezkoumat výsledky týkající se stravy s omezením bílkovin u těhotných žen trpících chronickým onemocněním ledvin získané během 15letého období.

Vegetariánská strava plus ketokyseliny

Výzkumný tým hodnotil průběh těhotenství u celkem 36 žen, které dodržovaly nízkoproteinovou dietu (31 žen porodilo jedno dítě, 3 ženy porodily dvojčata, v 1 případě došlo k ukončení těhotenství a v 1 případě k potratu), a srovnával ho s 47 těhotnými ženami s onemocněním ledvin, které podobnou dietu nedodržovaly. Ženy konzumovaly převážně rostlinnou stravu s občasným zařazením mléka a jogurtů. Denní příjem bílkovin činil 0,6 až 0,8 g na kilogram tělesné hmotnosti. Ženy dále užívaly doplňky stravy ve formě ketokyselin a doporučená konzumace pokrmů s neomezeným obsahem proteinů (1–3krát za týden) odpovídala jejich stupni chronického onemocnění ledvin a stavu výživy.

Výsledky výzkumu potvrzují bezpečnost nízkoproteino­vé stravy

Pacientky ve zkoumané i kontrolní skupině měly podobný věk, stupeň chronického onemocnění ledvin, výskyt hypertenze i proteinurie. U skupiny s nízkoproteinovou dietou se vyskytlo více případů diabetické nefropatie (dieta 31 % vs. kontrola 5,3 %), zatímco míra lupusové nefropatie byla vyšší u kontrol (dieta 10,3 % vs. kontrola 23,7 %). Výskyt předčasného porodu (dříve než 37. týden) byl podobný u obou skupin pacientek (dieta 77,4 % vs. kontrola 71,4 %). Výskyt dalších komplikací spojených s těhotenstvím byl nevýznamně nižší u pacientek na dietě. U žádné z žen čekajících jedno dítě a s nízkoproteinovou stravou nedošlo k perinatálnímu úmrtí dítěte, zatímco v kontrolní skupině se vyskytly dva takové případy.

Výsledky studie podle autorů výzkumu potvrzují, že středně přísné omezení bílkovin s přidáním doplňků stravy v podobě ketokyselin může být u těhotných pacientek s chronickým onemocněním ledvin považováno za bezpečné.

Zdroj: http://bmcnephrol.biomedcentral.com/…2-016-0339-y

18. 12. 2016 | Redakce Ledviny.cz | Život s dialýzou

Přidej komentář

Řádky se zalamují automaticky, emailová adresa se nezobrazuje. Všechna pole jsou povinná.