Jste zde: Ledviny.cz ČlánkyNefrologie pod drobnohledem Nižší riziko s částečnou nefrektomií

Nižší riziko s částečnou nefrektomií

Nefrektomie je chirurgické odstranění ledviny. Při částečné nefrektomii bývá odstraněna jen část orgánu, při radikální nefrektomii je odebrána celá ledvina. Z nového výzkumu na Stanfordově univerzitě v Kalifornii vyplývá, že pacienti s rakovinou ledvin mají nižší riziko rozvoje chronického onemocnění ledvin stadia 4 nebo vyššího po částečné nefrektomii ve srovnání s radikální nefrektomií.

Radikální versus částečná nefrektomie

Vědci porovnávali výsledky téměř 10 tisíc radikálních nefrektomií s více než 4 tisíci případů částečné nefrektomie u pacientů s nádorem ledvin. Celkově se 4. stupeň chronického onemocnění ledvin nebo vyšší rozvinul u 7,9 % pacientů s předoperační odhadovanou glomerulární filtrací (eGFR) 30 ml/min/1,73 m2 nebo více. A to průměrně asi 5 měsíců po operaci. Následná progrese byla neobvyklá. Částečná nefrektomie však byla spojena s významným snížením rizika vzniku takového stupně chronického onemocnění ledvin, a to o 66 %. Pacienti s téměř normální předoperační eGFR (60 ml/min/1,73 m2 nebo vyšší) měli podobné výsledky.

Částečná nefrektomie významně snížila riziko úmrtí

Částečná nefrektomie byla spojena s významným, 85% snížením rizika vzniku chronického onemocnění ledvin stupně 3b nebo vyššího. Průměrná doba do významného poklesu funkce ledvin činila opět 5 měsíců. Navíc, jak ukazují další studie, měli pacienti po částečné nefrektomii o 45 % nižší riziko úmrtí. Podle autorů výzkumu by částečná nefrektomie mohla být přínosná zejména v případě starších pacientů a pacientů s poruchou funkce ledvin zjištěnou již před operací, pokud je ovšem takový zákrok uskutečnitelný.

Zdroje: www.renalandurologynews.com/…ticle/699419 http://jasn.asnjournals.org/…136.abstract

29. 11. 2017 | Redakce Ledviny.cz | Nefrologie pod drobnohledem

Komentáře

ivo svrcek (23. 7. 2020 — 19:39)

mam strach ze smrti

Přidej komentář

Řádky se zalamují automaticky, emailová adresa se nezobrazuje. Všechna pole jsou povinná.