Jste zde: Ledviny.cz ČlánkyŽivot s dialýzou Nová forma železa pro pacienty na dialýze

Nová forma železa pro pacienty na dialýze

Poslední výzkumy naznačují, že parenterálně podávané železo ve formě rozpustného pyrofosforečnanu železitého (difosforečnanu železitého) udržuje u hemodialyzovaných pacientů normální hladinu hemoglobinu v krvi.

Účinně zvyšuje hemoglobin

300 pacientů na dialýze bylo náhodně rozděleno do dvou skupin. 149 pacientů dostávalo železo ve formě pyrofosforečnanu a 151 pacientů pouze placebo. Na počátku byly u obou skupin pacientů naměřeny podobné hladiny hemoglobinu v krvi (109,6 a 109,0 g/l). Na konci terapie došlo u pacientů, kterým byl podáván pyrofosforečnan železitý, k průměrnému zvýšení hladiny hemoglobinu o 0,6 g/l a u skupiny s placebem naopak k jejímu k poklesu o 3,0 g/l.

Vědci nezjistili žádný významný rozdíl v četnosti nebo závažnosti nežádoucích účinků mezi oběma skupinami. U žádného z příjemců nového léku nedošlo k případu anafylaktické reakce nebo přecitlivělosti.

Nadějný pyrofosforečnan

Pyrofosforečnan železitý je unikátní sloučenina železa, která se podává hemodialyzovaným pacientům prostřednictvím dialyzátu. Je schopen nahradit 5 až 7 mg železa ztraceného během dialýzy. Přidává se do koncentrátu hydrogenuhličitanu sodného a následně je přimíchán do dialyzačního roztoku. Je schopen procházet přes membránu dialyzátoru a vstoupit do krevního řečiště, kde se bezprostředně váže na transferin a je distribuován do kostní dřeně. Podobným způsobem je v lidském těle zpracováváno železo z potravy.

Standardně používané produkty obsahující železo určené pro léčbu anémie z nedostatku železa pracují na jiném principu. Železo se nejprve kumuluje v játrech a poté se postupně uvolňuje do krevního řečiště.

Zdroj: http://www.renalandurologynews.com/…icle/308023/

22. 10. 2013 | Redakce Ledviny.cz | Život s dialýzou

Přidej komentář

Řádky se zalamují automaticky, emailová adresa se nezobrazuje. Všechna pole jsou povinná.