Jste zde: Ledviny.cz ČlánkyAktuality Nová léčba pro závažné onemocnění ledvin

Nová léčba pro závažné onemocnění ledvin

Vědcům z lékařské univerzity v Greifswaldu se společně s výzkumnou skupinou z Paříže podařilo identifikovat molekulární mechanismy závažného onemocnění ledvin a významným krokem se tak přiblížili i k řešení jeho léčby.

Nebezpečná glomerulonefritida

Vědci se zabývali především rychle progredující glomerulonefri­tidou (RPGN – rapidly progressive glomerulonephri­tis), závažným onemocněním ledvin, projevujícím se nevolností, sníženou tvorbou moče a zadržováním tekutin v těle. Postiženy bývají glomeruly – mikroskopická tělíska v ledvinách tvořená klubíčky jemných cévek, zodpovědná za filtraci krve. Konečná diagnóza bývá stanovena odebráním vzorku ledvinné tkáně – biopsií. Pokud výsledky ukazují na gromeluronefritidu, pak to pro ošetřujícího neurologa znamená, že nesmí ztrácet čas a ihned zahájit léčbu.

EGF receptory a podocyty

Vědcům se podařilo prokázat, že aktivace tzv. EGF-receptorů – specifických receptorů na povrchu buňky, na něž se váže tzv. EGF faktor (epidermální růstový faktor), který kontroluje velké množství různých buněčných procesů a stimuluje buněčné dělení – může vést k selhání funkce ledvin během několika dní. Výzkumnému týmu se podařilo u nemocných myší inhibicí těchto receptorů zabránit selhání ledvin. Jedná se o důležitý poznatek, který by mohl pro mnoho pacientů znamenat zlepšení zatím nedostatečné a agresivní léčby.

Vědecký tým z Greifswaldu se mnoho let zabýval studiem tzv. podocytů – typem buněk tvořících glomeruly. Při svém výzkumu narazili na skutečnost, že po přidání tzv. HB-EGF hormonu (heparin vázající epidermální růstový faktor) začali buňky nekontrolovatelně migrovat. V té době také narazili na výsledky výzkumu pařížských kolegů, kteří u myší, kterým chybí gen pro HB-EGF, vyvolali glomerulonefritidu a následně byli překvapeni zjištěním, že u nich nedošlo k selhání ledvin.

Naděje do budoucna

Výsledky obou týmů dokazují, že pokud by došlo k** inhibici EGF-receptorů v podocytech**, mohlo by být zabráněno konečnému selhání funkce ledvin. Vědce tak čeká další rozsáhlý výzkum a zavedení nové metody do klinické praxe.

Zdroje:
bundesverband-niere.de

9. 11. 2011 | Redakce Ledviny.cz | Aktuality

Přidej komentář

Řádky se zalamují automaticky, emailová adresa se nezobrazuje. Všechna pole jsou povinná.