Jste zde: Ledviny.cz ČlánkyŽivot s dialýzou Nová technika umožňuje vytvoření AV fistule bez chirurgického zákroku

Nová technika umožňuje vytvoření AV fistule bez chirurgického zákroku

Pacientům na dialýze by mohl pomoci nový minimálně invazivní postup, který k vytvoření arteriovenózní fistule namísto otevřeného chirurgického zákroku využívá radiofrekvenční energii.

Nová metoda umožnila vytvoření AV fistule u téměř všech zkoumaných pacientů

Standardně se AV píštěl, tedy spojení žíly a tepny na předloktí umožňující napojit krevní oběh na hemodialyzační přístroj, provádí pomocí chirurgického zákroku v lokálním znecitlivění. V rámci nedávné klinické studie byla zkoumána nová technika, při níž jsou do tepny a žíly v rameni pacienta zavedeny flexibilní magnetické katétry. Obě cévy jsou pomocí magnetů přitaženy k sobě a malý výboj radiofrekvenční energie, vyslaný pomocí katétrů, následně umožní vytvořit spojení mezi tepnou a žílou. Katétry jsou poté vyjmuty. Nová technika vytvoření AV fistule byla použita u 80 pacientů v 9 dialyzačních centrech v Kanadě, Austrálii a na Novém Zélandu. AV píštěl se takto podařilo úspěšně zavést u téměř všech pacientů (98 %).

Nová technika je bezpečná, rychlá a s dobrými výsledky

Pouze u 1,8 % AV fistulí ve studii se objevila do tří měsíců trombóza (ucpání cévy krevní sraženinou) a do 12 měsíců se pak tyto komplikace vyskytly u 10,5 % AV fistulí vytvořených novým přístupem. To jsou lepší výsledky než ty, které vykazují AV fistule vytvořené tradiční chirurgickou cestou (studie uvádějí výskyt krevních sraženin do 12 měsíců ve 14 % až 26 % případů).

Nová technika tak představuje podle autorů studie významný přínos pro hemodialyzované pacienty. A lékařům usnadňuje přístup k žilám a tepnám, které by nebyly snadno dostupné chirurgickou cestou, a to bezpečně, rychle a s dobrými výsledky.

Zdroje: www.uhn.ca/…atients.aspx www.ajkd.org/…e/S0272-6386(17)30692–3/pdf

25. 7. 2017 | Redakce Ledviny.cz | Život s dialýzou

Přidej komentář

Řádky se zalamují automaticky, emailová adresa se nezobrazuje. Všechna pole jsou povinná.