Jste zde: Ledviny.cz ČlánkyNefrologie pod drobnohledem Nový metformin může pomoci více pacientům s diabetem 2. typu

Nový metformin může pomoci více pacientům s diabetem 2. typu

Nová studie ukazuje, že metformin, léčivo používané k léčbě diabetu 2. typu, které pomáhá snižovat hladinu glukózy v krvi, působí především ve střevě, a nikoli v krevním řečišti. Nová forma léčiva se zpožděným uvolňováním, která je právě ve fázi testování, by mohla vyhovovat i pacientům s diabetem 2. typu a s poruchou funkce ledvin, kteří nemohou používat současnou formu přípravku.

Nevhodný pro lidi se zhoršenou funkcí ledvin

Metformin se v léčbě diabetu 2. typu používá již téměř 60 let. Přesto si vědci nebyli přesně jisti, kde a jakým způsobem lék v těle působí. Nová americká studie ukazuje, že účinek metforminu je zprostředkován mechanismy v tenkém střevě, a nikoli v krevním oběhu, jak mnozí dosud předpokládali.

Jedním z hlavních důvodů toho, proč v současnosti užívaný metformin není vhodný pro všechny pacienty s diabetem 2. typu, je skutečnost, že se u pacientů se špatnou funkcí ledvin hromadí v krvi. Zvyšuje tak riziko vzniku nežádoucích účinků a život ohrožujícího stavu s názvem laktátová acidóza, kdy se kyselina mléčná hromadí v krevním oběhu rychleji, než může být odstraněna.

Zpožděné uvolňování je účinnější

V první fázi výzkumu vědci porovnávali u 20 zdravých jedinců užívání tří forem metforminu: metforminu se opožděným uvolňováním, metforminu s okamžitým uvolňováním a metforminu s prodlouženým uvolňováním. Výsledky ukázaly, že jedinci užívající metformin se opožděným uvolňováním měli poloviční množství metforminu v krvi ve srovnání s ostatními dvěma skupinami pacientů.

Ve druhé fázi výzkumu vědci testovali účinky různých dávek metforminu se opožděným uvolňováním oproti placebu nebo metforminu s prodlouženým uvolňováním u celkem 240 pacientů s diabetem 2. typu. Zjistili, že metformin s opožděným uvolňováním byl asi o 40 % účinnější než metformin s prodlouženým uvolňováním. Metformin s opožděným uvolňováním také vykázal statisticky významné a trvalé snížení hodnoty glukózy v krevní plazmě nalačno po dobu 12 týdnů ve srovnání s placebem.

Použitelný u více pacientů

U většiny pacientů byla léčba také dobře tolerována a vedlejší účinky byly téměř stejné jako ty, které se vyskytují u dosud užívané formy metforminu. Zdá se tedy, že nová forma léku by mohla významně rozšířit řady pacientů, kteří mohou užívat metformin k léčbě diabetu 2. typu.

Zdroje: http://www.medicalnewstoday.com/…s/298314.php http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/26285584

7. 10. 2015 | Redakce Ledviny.cz | Nefrologie pod drobnohledem

Přidej komentář

Řádky se zalamují automaticky, emailová adresa se nezobrazuje. Všechna pole jsou povinná.