Jste zde: Ledviny.cz ČlánkyTransplantace Obavy z transplantace ledvin

Obavy z transplantace ledvin

Americká studie z nedávné doby odhalila skutečnost, že mnoho pacientů se selháním ledvin má obavy z transplantace orgánu. Strach mají zejména starší pacienti a ženy. Vědci se snažili pochopit příčiny těchto pocitů u dialyzovaných pacientů a charakterizovat typy pacientů, kterých se tyto obavy týkají nečastěji.

Obavy snižují šance na transplantaci

Studie se zúčastnilo 348 dospělých pacientů z 26 různých dialyzačních středisek, kteří nedávno zahájili dialyzační léčbu. Obavy pacientů byly rozděleny do dvou kategorií na zdravotní a psychosociální a jejich intenzita měřena pomocí číselné škály. Nejčastěji zmiňovaným problémem byl pocit pacienta, že se mu na dialýze vede dobře (68,4 %) a že se cítí nesvůj z toho, že by měl někoho požádat o darování ledviny (29,9 %). Strach z transplantace měli zejména starší pacienti, ženy, nemocní s nižším vzděláním a ti, kteří současně trpěli více chorobami. Ukázalo se také, že pacienti, kteří pociťovali obavy z transplantace, měli méně než poloviční pravděpodobnost, že budou zařazeni na čekací listinu na transplantaci, než ti bez nich.

Více informací umožní lepší rozhodování

Uvedená studie se snaží poukázat na velké rozdíly v přístupu k transplantačním zákrokům. Naznačuje, že starší pacienti, ženy a méně vzdělaní jedinci mají větší obavy z transplantace, a v důsledku toho je méně pravděpodobné, že budou o tento zákrok usilovat. Autoři studie tak apelují na nutnost vzdělávacích programů, které by pacienty lépe informovaly o podstatě a důsledcích zákroku, a pomohly jim tak zmírnit obavy z transplantace a lépe se rozhodovat o vlastní léčbě.

Zdroje: http://cjasn.asnjournals.org/…414.abstract http://www.sciencedaily.com/…11180634.htm

16. 11. 2014 | Redakce Ledviny.cz | Transplantace

Přidej komentář

Řádky se zalamují automaticky, emailová adresa se nezobrazuje. Všechna pole jsou povinná.