Jste zde: Ledviny.cz ČlánkyNefrologie pod drobnohledem Obsah sodíku v kůži může souviset se srdečními potížemi

Obsah sodíku v kůži může souviset se srdečními potížemi

Zjištění německých výzkumníků přináší nové poznatky o příčinách srdečních potíží, které se často vyskytují při chronickém onemocnění ledvin. Naznačují, že léčba zaměřená na obsah sodíku v těle by mohla pacientům s nemocnými ledvinami pomoci chránit srdce.

Nadbytečný sodík v těle se ukládá v kůži

Lidé s chronickým onemocněním ledvin mají zvýšené riziko vzniku onemocnění srdce a úmrtí z kardiovasku­lárních příčin. Částečně toto zvýšené riziko souvisí s vysokým výskytem a závažností hypertrofie levé komory, při níž dochází k rozšíření a zesílení stěny levé srdeční komory. Příčina hypertrofie levé komory u pacientů s chronickým onemocněním ledvin stále není zřejmá, i když některé výzkumy naznačují, že zde může hrát roli nadměrný příjem sodíku.

Tkáně, jako je např. kůže nebo svaly, mohou ukládat sodík a být tak odrazem celkového množství sodíku v těle. Vědci si kladli otázku, zda takovéto ukládání sodíku souvisí se stupněm hypertrofie levé komory u pacientů s chronickým onemocněním ledvin. U 99 pacientů s mírným až středně závažným stupněm chronického onemocnění ledvin měřili obsah sodíku v kůži, dále hodnotili úroveň celkové tělesné vody, 24hodinový krevní tlak a hmotnost levé komory.

Obsah sodíku v kůži vykázal spojitost s hypertrofií levé komory

Obsah sodíku v kůži souvisel s hodnotou systolického krevního tlaku, naopak u celkové tělesné vody žádný takový vztah objeven nebyl. Také vyšší hmotnost levé komory byla silněji spojena s obsahem sodíku v kůži než s celkovou tělesnou vodou. Vědci předpokládají, že množství sodíku v kůži může být vhodným ukazatelem ukládání přebytečného sodíku v těle. Navíc spojitost se změnami v oblasti srdce naznačují, že snížení obsahu sodíku v kůži, např. omezením příjmu sodíku ve stravě nebo užíváním léků, které vedou ke zvýšenému vylučování sodíku z těla, mohou mít příznivé účinky na zdraví srdce u pacientů s onemocněním ledvin.

Zdroje: https://medicalxpress.com/…d-heart.html#jCp http://jasn.asnjournals.org/…N.2016060662

30. 3. 2017 | Redakce Ledviny.cz | Nefrologie pod drobnohledem

Přidej komentář

Řádky se zalamují automaticky, emailová adresa se nezobrazuje. Všechna pole jsou povinná.