Jste zde: Ledviny.cz ČlánkyNefrologie pod drobnohledem Omezení bílkovin a fosforu zlepšuje kostní nemoc

Omezení bílkovin a fosforu zlepšuje kostní nemoc

Vědecké důkazy naznačují, že dietní opatření, jako je nízký příjem fosforu a bílkovin může představovat přínos pro pacienty s minerálově-kostní poruchou při chronickém onemocnění ledvin.

Může dieta zmírnit kostní nemoc?

Problémy s metabolismem minerálních látek a kostí jsou u pacientů s chronickým onemocněním ledvin velmi časté. Mohou vést ke zlomeninám, kardiovaskulárním potížím, a někdy i úmrtí.

Čínští vědci přezkoumali výsledky několika studií, které se zabývaly dopadem dietních opatření na uvedené potíže. Dietní intervence zahrnovaly např. chléb obohacený o vápník, stravu s nízkým obsahem fosforu, stravu s nízkým až velmi nízkým obsahem bílkovin.

Více vápníku a méně bílkovin a fosforu

Chléb obohacený vápníkem (oproti podávání octanu vápenatého) zvýšil sérové koncentrace vápníku, snížil sérové koncentrace fosforu a snížil patologickou tvorbu fosforečnanu vápenatého.

Strava s nízkým obsahem fosforu snížila sérové hladiny fosforu u 2 ze 3 studií. Další studie prokázala, že dieta s nízkým obsahem fosforu spolu s užíváním vazače fosfátů (uhličitan lanthanitý) snížila pouze fibroblastový růstový faktor 23 (FGF-23), který hraje důležitou roli v patogenezi kostní nemoci.

Velmi nízký příjem bílkovin (0,3–0,4 g proteinu/kg/den) nepřinesl výraznější výhody oproti nízkému příjmu bílkovin (0,8–0,6 g proteinu/kg/den) na snižování hladin fosforu, zvyšování hladin vápníku či pokles alkalické fosfatázy. Hladiny parathormonu však byly výrazně nižší při dietě s velmi nízkým příjmem proteinu.

Razantnější diety mohou mít i nežádoucí účinky

Důkazy poskytnuté uvedenými studiemi však nejsou dostačující. Bude potřeba rozsáhlejších výzkumů pacientů s chronickým onemocněním ledvin a poruchami kostního a minerálového metabolismu, ale také studií vyšší kvality, které by posoudily riziko kardiovaskulárních příhod, zlomenin a úmrtnosti. Budoucí studie by měly rovněž přinést informace o možných nežádoucích účincích uvedených dietních opatření, jako je např. podvýživa, hypofosfatémie a hyper- a hypokalcémie.

Zdroje: www.renalandurologynews.com/…ticle/443150 http://onlinelibrary.wiley.com/…ub2/abstract

29. 11. 2015 | Redakce | Nefrologie pod drobnohledem

Přidej komentář

Řádky se zalamují automaticky, emailová adresa se nezobrazuje. Všechna pole jsou povinná.