Jste zde: Ledviny.cz ČlánkyNefrologie pod drobnohledem Onemocnění ledvin je nebezpečné samo o sobě

Onemocnění ledvin je nebezpečné samo o sobě

Pacienti s onemocněním ledvin mají vyšší riziko úmrtí a selhání ledvin než ostatní populace. Často se hovoří o tom, že vysoký krevní tlak a cukrovka toto riziko ještě významně zvyšují. Ze dvou aktuálně publikovaných studií se dozvídáme, že chronické onemocnění ledvin znamená samo o sobě výrazné riziko konečného stádia onemocnění ledvin a smrti, a to i bez přispění dalších souvisejících komplikací.

Obvyklé komplikace

V mnoha případech je chronické onemocnění ledvin doprovázeno diabetem a vysokým krevním tlakem. Přičemž hypertenze je tou běžnější komplikací spojenou s onemocněním ledvin. Ve dvou samostatných studiích bylo srovnáváno riziko konečného stádia onemocnění ledvin a úmrtí u pacientů trpících pouze chronickým onemocněním ledvin a těch, u kterých byla současně diagnostikována buď hypertenze, nebo cukrovka.

Onemocnění ledviny a vysoký krevní tlak

V první studii vědci zkoumali tato rizika u pacientů s onemocněním ledvin, a to jak s vysokým krevním tlakem, tak u pacientů bez hypertenze. Zjistili, že snížená funkce ledvin a vysoký obsah bílkovin v moči (známka poškození ledvin) byly spojeny s rizikem úmrtí a s vývojem konečného stádia onemocnění ledvin jak u pacientů s onemocněním ledvin a s hypertenzí, tak u nemocných bez vysokého krevního tlaku. Spojitost se smrtí byla dokonce silnější u pacientů bez vysokého krevního tlaku. V případě selhání ledvin se riziko u těchto dvou skupin pacientů nelišilo.

Onemocnění ledvin a diabetes

Ve druhé studii se vědci zaměřili na spojení mezi onemocněním ledvin a rizikem smrti a konečného stádia onemocnění ledvin u pacientů s onemocněním ledvin, a to s diabetem i bez diabetu.

Celkově lze říci, že pacienti s onemocněním ledvin trpící zároveň diabetem měli, ve srovnání s pacienty bez diabetu, vyšší riziko selhání ledvin, vyšší riziko úmrtí na srdeční selhání i úmrtí z jakékoliv příčiny. Obecně platí, že riziko úmrtí bylo 1,2 až 1,9krát vyšší u pacientů s cukrovkou než u nemocných bez diabetu. Když byli pacienti rozděleni podle stádia onemocnění ledvin a hladiny bílkovin v moči, relativní rizika selhání ledvina a smrti byla velmi podobná, ať už pacienti měli, nebo neměli diabetes.

Zdroj: http://www.dailyrx.com/…-death-risks

21. 2. 2013 | Redakce Ledviny.cz | Nefrologie pod drobnohledem

Přidej komentář

Řádky se zalamují automaticky, emailová adresa se nezobrazuje. Všechna pole jsou povinná.