Jste zde: Ledviny.cz ČlánkyNefrologie pod drobnohledem Onemocnění ledvin u obézních mladých dospělých

Onemocnění ledvin u obézních mladých dospělých

Cílem americké studie bylo prozkoumat, zda je obezita u mladé zdravé populace spojena s nárůstem hladin časných markerů chronického onemocnění ledvin a zda je tento vztah ovlivněn etnickým původem.

Abdominální obezita znamená zdravotní riziko

Vědci prostudovali data téměř 7 tisíc mladých dospělých ve věku 20–40 let. Zaměřili se na jedince s tzv. abdominální obezitou, u nichž se tuk hromadí zejména v oblasti břicha, která obecně představuje významné zdravotní riziko. U zkoumaných osob byl zjišťován odhad glomerulární filtrace a albuminurie, tedy vylučování krevní bílkoviny albuminu močí. U jedinců se zjištěnou albuminurií byla také sledována míra informovanosti o tomto problému.

Lidé neznají rizika albuminurie

Abdominální obezitou trpěla více než třetina zkoumaných osob. Bylo zjištěno, že albuminurií trpí 11,6 % obézních mexických Američanů, 5,6 % Afroameričanů a 6,6 % bílých Američanů. Pouze méně než 5 % osob s albuminurií vědělo, že mají sníženou funkci ledvin.

Obezitu a její komplikace je nutné léčit včas

Podle autorů studie je tedy zřejmé, že je nutné aktivně odhalovat a léčit dospělé obézní jedince s rizikem časného progresivního onemocnění ledvin. Hlavním krokem v prevenci chronického onemocnění ledvin by pak měla být zejména režimová opatření v podobě úpravy stravovacích a pohybových návyků.

Zdroj: http://journals.plos.org/plosone/article?…

24. 7. 2016 | Redakce Ledviny.cz | Nefrologie pod drobnohledem

Přidej komentář

Řádky se zalamují automaticky, emailová adresa se nezobrazuje. Všechna pole jsou povinná.