Jste zde: Ledviny.cz ČlánkyNovinky v lékařské péči Online hemodiafiltrace snižuje úmrtnost

Online hemodiafiltrace snižuje úmrtnost

Již dřívější studie dokázaly, že online hemodiafiltrace zlepšuje hemodynamickou stabilitu, reakci na erytropoetin stimulující látky (ESA) a snižuje výskyt případů amyloidózy a chronického zánětu souvisejících s hemodialýzou. Nové výzkumy však také naznačují, že online hemodiafiltrace může ve srovnání se standardní hemodialýzou výrazně snížit riziko úmrtí u pacientů v konečném stádiu onemocnění ledvin.

Co je online hemodiafiltrace?

Hemodiafiltrace je metoda náhrady funkce ledvin, která v sobě propojuje princip difuze a filtrace, a s vysokou účinností z krve odstraňuje nejen látky s malými, ale také se středně velkými a velkými molekulami, mezi nimiž je právě zastoupena řada toxinů a látek odpovědných za projevy urémie. Technika online hemodiafiltrace představuje hemodiafiltraci s kontinuální přípravou substitučního roztoku přímo v přístroji u lůžka nemocného.

Hemodiafiltrace versus hemodialýza

V rámci studie bylo 906 pacientů na hemodialýze rozděleno na dvě skupiny. Jedna pokračovala v léčbě hemodialýzou (n = 450) a druhá část přešla na online hemodiafiltraci (n = 456). Zjišťovala se úmrtnost z jakékoliv příčiny, z kardiovasku­lárních příčin, případy hospitalizace, snášenlivost léčby a laboratorní údaje.

Ve srovnání s pacienty, kteří pokračovali na hemodialýze, měli ti, kteří byli léčeni hemodiafiltrací o 30 % nižší riziko mortality z jakékoliv příčiny, o 33 % nižší riziko kardiovaskulární mortality a o 55 % nižší riziko úmrtí z důvodu infekce. Výskyt dialyzačních procedur, při kterých došlo ke komplikacím z důvodu hypotenze nebo hospitalizace z jakékoliv příčiny, byl nižší u pacientů zařazených do skupiny s hemodiafiltrací.

Odhaduje se, že přechod osmi pacientů od hemodialýzy k online hemodiafiltraci může zabránit jednomu úmrtí za rok.

Zdroj: http://jasn.asnjournals.org/…2080875.full

2. 5. 2013 | Redakce Ledviny.cz | Novinky v lékařské péči

Komentáře

miroslav sinkora (16. 9. 2018 — 10:09)

je v kompetenci lékařů na LDN provádět online hemodialyzu pro snížení mortality v důsledku konecneho selhání ledvin rozvoj uremie otec byl hospitalizovan na LDN v1 Varnsdorf od 28/22018 do úmrtí na selhání orgánů dne 27/8 2018 v 1­5.15 vedouci lékař Mudr.Nová

Přidej komentář

Řádky se zalamují automaticky, emailová adresa se nezobrazuje. Všechna pole jsou povinná.