Jste zde: Ledviny.cz ČlánkyNefrologie pod drobnohledem Opatrně s kontrolou krevního tlaku u seniorů s onemocněním ledvin

Opatrně s kontrolou krevního tlaku u seniorů s onemocněním ledvin

Nová zjištění ukazují, že u starších pacientů s chronickým onemocněním ledvin, kteří mají obvykle zvýšený systolický krevní tlak a snížený diastolický krevní tlak, může úsilí o dodržování současných doporučených hodnot krevního tlaku ve skutečnosti zvýšit úmrtnost.

Vzorek pacientů

Američtí lékaři zkoumali nejrůznější kombinace hodnot systolického a diastolického tlaku u souboru více než 650 000 amerických veteránů s chronickým onemocněním ledvin, kteří však nebyli léčeni dialýzou. Bylo testováno 96 možných kombinací systolického a diastolického tlaku od hodnot 80/40 mmHg až po hodnoty 210 /120 mmHg. Pacienti byli převážně muži (97 %) s průměrným věkem 73,8 let. 43 % nemocných mělo diabetes. Průměrná vstupní hodnota krevního tlaku činila 135/72 mmHg.

Terapeutické dilema: vysoký systolický a nízký diastolický tlak

Klinické postupy pro léčbu krevního tlaku u chronického onemocnění ledvin doporučují docílit u krevního tlaku hodnot menších než 140/90 mmHg u pacientů bez proteinurie a u pacientů s albuminurií pak menších než 130/80 mmHg.

Pacienti ve zmíněné studii, kteří se nacházeli v prvním stadiu hypertenze se systolickým tlakem 140 až 159 mmHg nebo diastolickým 90 až 99 mmHg, vykazovali nejnižší míru úmrtnosti. Pacienti s normálním krevním tlakem (<120/<80 mmHg) měli nejvyšší míru úmrtnosti. Kombinace nižšího systolického a diastolického krevního tlaku vykazovala relativně nižší úmrtnost pouze v případě, pokud diastolický tlak byl vyšší než 70 mmHg.

Opatrně při léčbě vysokého krevního tlaku

Uvedená studie naznačuje, že by lékaři měli být opatrní zejména při léčbě hypertoniků s chronickým onemocněním ledvin a obezřetně rozvažovat nad snižováním systolického tlaku, pokud se tak děje na úkor nízkého diastolického krevního tlaku.

Zdroj: http://www.medscape.com/…ticle/809660

9. 1. 2014 | Redakce Ledviny.cz | Nefrologie pod drobnohledem

Přidej komentář

Řádky se zalamují automaticky, emailová adresa se nezobrazuje. Všechna pole jsou povinná.