Jste zde: Ledviny.cz ČlánkyŽivot s dialýzou Porucha čichu na dialýze souvisí s podvýživou

Porucha čichu na dialýze souvisí s podvýživou

Pacienti s onemocněním ledvin často ztrácí zájem o jídlo, trpí nechutenstvím a změnami chuti, což významně přispívá ke zhoršení jejich stavu a zvýšenému riziku úmrtí. Výsledky dosud zveřejněných studií ohledně poruch čichového vnímání u pacientů s onemocněním ledvin a jejich dopadu na výživový stav nemocných prozatím nejsou jednoznačné. Nedávná studie vědců z Massachusettské všeobecné nemocnice však odhalila, že porucha čichového vnímání se významným způsobem podílí na často pozorované ztrátě chuti k jídlu u pacientů s těžkým stupněm onemocnění ledvin. Výraznější poruchy čichu spojené se změnami chuti pak byly spojovány se špatným výživovým stavem pacientů.

Většina pacientů s nemocnými ledvinami trpěla poruchami čichu

Studie zahrnovala 161 účastníků – 100 pacientů se selháním ledvin na dialyzační léčbě, 36 pacientů s chronickým onemocněním ledvin, dosud nevyžadujících dialyzační léčbu a 25 zdravých jedinců, kteří sloužili jako kontroly. U všech osob ve studii byla testována schopnost identifikovat specifické pachy a stanovována nejnižší intenzita pachu, kterou jsou schopni detekovat. Na základě testů pro identifikaci pachů byla významná porucha čichového vnímání zjištěna u 92 % pacientů se selháním ledvin, u 69 % těch, kteří trpěli chronickým onemocněním ledvin. Při testu určující prahové hodnoty detekce pachu vyžadovali pacienti na dialýze čtyřnásobně vyšší koncentraci pachu, než pacienti s chronickým onemocněním ledvin nebo zdraví kontrolní jedinci. Navzdory uvedeným zjištěním si většina pacientů nebyla svých problému s čichem vědoma. Dále bylo zjištěno, že ve všech třech skupinách souvisel výživový stav účastníků s úrovní jejich čichového vnímání.

Úspěšně testována léčba teofylinem

U sedmi dialyzovaných pacientů byla navíc testována účinnost léčby teofylinem – léku schváleného k léčbě astmatu a emfyzému – u něhož byl již dříve popisován příznivý vliv na poruchy čichového vnímání u pacientů se zdravými ledvinami. Zatímco hodnoty identifikace pachu se u dvou léčených osob zhoršily, u ostatních pěti se zvýšily průměrně o 5 %, přičemž největší zlepšení přesahovalo 10 % ve srovnání se stavem na počátku studie. U tří pacientů bylo zlepšení dostatečné, aby bylo možné je zařadit o jednu kategorii výš, např. od těžké ke středně těžké poruše čichu nebo ze středně těžké k mírné poruše.

Poruchy čichu se podílí na riziku podvýživy

Většina snah o zvýšení příjmu potravy u pacientů s onemocněním se ledvin zaměřuje na přímou stimulaci chuti k jídlu. Je však zřejmé, že poruchy čichového vnímání mohou být faktorem, který se podílí na snížení chuti k jídlu a tím pádem na riziku vzniku podvýživy. Použití nových léčebných možností ke zlepšení čichové funkce tak může být novým a účinným způsobem prevence a zmírnění podvýživy u pacientů s onemocněním ledvin.

Zdroj: https://medicalxpress.com/…atients.html
http://jasn.asnjournals.org/…308.abstract

6. 9. 2017 | Redakce ledviny.cz | Život s dialýzou

Přidej komentář

Řádky se zalamují automaticky, emailová adresa se nezobrazuje. Všechna pole jsou povinná.