Jste zde: Ledviny.cz ČlánkyNovinky v lékařské péči Přínosy kombinace hemodialýzy a peritoneální dialýzy

Přínosy kombinace hemodialýzy a peritoneální dialýzy

Podle nové japonské studie vykazují pacienti léčení kombinací hemodialýzy a peritoneální dialýzy od začátku renální substituční terapie lepší výsledky oproti pacientům, kteří podstupují pouze jednu terapii. Kombinovaná léčba umožnila studované skupině pacientů zůstat na dialýze více než 10 let.

Výhodou je zachování zbytkové funkce ledvin a sérového albuminu

Japonští výzkumníci zjistili, že hlavními přínosy této kombinované terapie bylo zachování zbytkové renální funkce a hladiny sérového albuminu. Vědci podrobně popsali případ 51leté ženy s diabetickou nefropatií, která v roce 2008 zahájila dialyzační léčbu kombinací peritoneální dialýzy (PD) a hemodialýzy (HD). Dialyzační plán se skládal z 5 dní v týdnu na PD, 1 dne s HD a 1 dne bez dialýzy. Kromě výše zmíněných přínosů bylo dále zjištěno, že se po dobu 10 let nezvýšila peritoneální propustnost a navíc byla s touto terapií dobře zvládána chudokrevnost, zánět i výživový stav pacienta.

Kombinovaná léčba naznačuje dobrou prognózu

Přínosy kombinované terapie se podle autorů studie začaly projevovat hned na začátku dialýzy, včetně kontroly tekutin dobře zvládané pomocí produkované moči a ultrafiltrace PD terapie. Zmiňovaný případ tak ukázal, že tato nová kombinovaná terapie může být velmi užitečná jak pro zachování zbytkové ledvinné funkce, tak peritoneální funkce, což naznačuje dobrou prognózu pro pacienty.

Zdroj: https://www.nephrologynews.com/…ed-outcomes/

16. 4. 2018 | Redakce ledviny.cz | Novinky v lékařské péči

Přidej komentář

Řádky se zalamují automaticky, emailová adresa se nezobrazuje. Všechna pole jsou povinná.