Jste zde: Ledviny.cz ČlánkyŽivot s dialýzou První dva roky dialýzy

První dva roky dialýzy

Nová studie porovnává úmrtnost pacientů na peritoneální dialýze s úmrtností hemodialyzovaných pacientů v prvních 2 letech dialyzační léčby. Dosavadní výzkum srovnávající dobu přežití u těchto dvou skupin dialyzovaných pacientů přinesl protikladné výsledky. Zmíněná studie však využívá novou analytickou metodu, která lépe umožňuje přezkoumat rozporuplné výsledky předchozích šetření.

Soubor pacientů

V rámci výzkumu byla analyzována data rozsáhlého souboru pacientů čítajícího téměř 24 tisíc jedinců, kteří zahájili dialyzační léčbu mezi červencem 2001 a červnem roku 2004 a byli sledováni po dobu 24 měsíců.

Pacienti na peritoneální dialýze byli ve srovnání s hemodialyzovanými pacienty mladší, měli méně přidružených onemocnění, devětkrát častěji změnili způsob dialýzy a třikrát častěji podstoupili v průběhu 2 let transplantaci ledvin.

Lepší výsledky peritoneální dialýzy

Podle nového analytického modelu, který byl ve studii použit, se zdá, že peritoneální dialýza byla spojena s trvale vyšším přežitím nezávislým na známých současně působících faktorech, včetně změny způsobu dialýzy a míry transplantací. Peritoneální dialýza oproti hemodialýze vykazuje dokonce o 48 % nižší riziko úmrtí v průběhu prvních dvou let.

Možnost volby

Uvedené výsledky se liší od zjištění předchozích studií. Ty nevykázaly mezi oběma léčebnými metodami buď žádný rozdíl v přežití, nebo nepatrně lepší přežití u peritoneální dialýzy, zejména v prvním roce léčby. Autoři studie tak svým výzkumem podpořili peritoneální dialýzu jako možnost volby v léčbě chronického renálního selhání, a zejména důsledné uplatňování edukace pacientů ohledně způsobů a možností dialyzační léčby.

Zdroj: http://renalfellow.blogspot.cz/…ialysis.html http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/23307879

10. 9. 2013 | Redakce Ledviny.cz | Život s dialýzou

Přidej komentář

Řádky se zalamují automaticky, emailová adresa se nezobrazuje. Všechna pole jsou povinná.