Jste zde: Ledviny.cz ČlánkyŽivot s dialýzou Původně nepotřebné orgány prokázaly svoji životaschopnost

Původně nepotřebné orgány prokázaly svoji životaschopnost

Američtí nefrologové z Texasu nedávno provedli první studii zaměřenou na sledování výsledků transplantovaných ledvin, které byly původně považovány za nevhodné k transplantaci. Z jejich zjištění vyplývá, že tyto ledviny vykazují více než 90% míru přežití štěpu rok poté, co byly transplantovány příjemcům.

Přežití štěpu rok po transplantaci činilo 90 %

Studie zkoumala výsledky transplantací 291 ledvin od 172 zemřelých dárců, které byly nejdříve odmítnuty jako nevhodné. Orgány nebyly přijaty k transplantaci z důvodu nízké kvality nebo příliš vysokého věku dárce. Ledviny však byly následně využity v jiném zdravotnickém zařízení. Věk a zdravotní stav zvolených příjemců ledvin byl podobný jako u dárců orgánů. Výzkumníci sledovali u příjemců ledvin mimo jiné také míru přežití štěpu. Zjistili, že přežití štěpu po 90 dnech činilo 95,8 %, po 180 dnech 94,6 % a po 365 dnech 90,66 %.

Odmítnuté orgány si zaslouží nové přehodnocení

Autoři studie zdůrazňují nutnost znovu přehodnotit kritéria určující vhodnost dárcovských orgánů pro transplantaci. Z výsledků studie podle nich jasně vyplývá, že i původně odmítnuté orgány si zaslouží důkladné přehodnocení, protože mohou být v některých případech přijatelné pro transplantaci u vhodně zvoleného příjemce. Jedná se zejména o ledviny, které byly vyřazeny z důvodu příliš vysokého věku dárce nebo jeho zdravotních komplikací.

Zdroj: https://www.kidney.org/…-study-shows

17. 5. 2018 | Redakce ledviny.cz | Život s dialýzou

Přidej komentář

Řádky se zalamují automaticky, emailová adresa se nezobrazuje. Všechna pole jsou povinná.