Jste zde: Ledviny.cz ČlánkyNefrologie pod drobnohledem Retinopatie a mikroalbuminurie předpovídají snížení funkce ledvin

Retinopatie a mikroalbuminurie předpovídají snížení funkce ledvin

Diagnóza diabetické retinopatie (postižení oční sítnice při diabetu) a/nebo mikroalbuminurie (mírně zvýšená hladina albuminu v moči) předpovídají mnohem rychlejší meziroční pokles glomerulární filtrace u pacientů s diabetem II. typu.

Retinopatie, mikroalbuminurie a makroalbumiurie

Japonští vědci vycházeli z dat celostátní studie zkoumající komplikace u pacientů s diabetem 2. typu. Diabetická retinopatie je známým rizikovým faktorem pro mikroalbuminurii a mikroalbuminurie je rizikovým faktorem makroalbuminurie (výrazně zvýšené vylučování albuminu močí, znamenající sníženou funkci ledvin). Doposud však nebylo jasné, zda diagnóza diabetické retinopatie může předpovídat špatnou funkci ledvin.

Aby tento vzájemný vztah prozkoumali, analyzovali data 1475 pacientů s diabetem 2. stupně, které rozdělili do 4 skupin:

  • diabetici s normální hladinou albuminu v moči, bez diabetické retinopatie (773);
  • diabetici s normální hladinou albuminu v moči, s diabetickou retinopatií (279);
  • diabetici s mikroalbuminurií, bez diabetické retinopatie (277);
  • diabetici s mikroalbuminurií, s diabetickou retinopatií (146).

Průměrná doba sledování byla 8 let.

Rychlejší postup nemoci

Pacienti, kteří na počátku studie měli v anamnéze alespoň jeden z uvedených rizikových faktorů (mikroalbuminurii nebo diabetickou retinopatii), měli mnohem vyšší pravděpodobnost, že se u nich objeví makroalbumiurie (zejména pokud měli mikroalbuminurii) než ti, kteří byli bez nálezu. Meziroční pokles glomerulární filtrace byl 2 až 3krát rychlejší ve skupině pacientů s oběma rizikovými faktory než v jiných skupinách.

Podle autorů studie se mikroalbuminurie a diabetická retinopatie zdají být významnými faktory, podle kterých lze předvídat další progresi onemocnění ledvin.

Zdroj: http://www.medscape.com/…ticle/803422

27. 6. 2013 | Redakce Ledviny.cz | Nefrologie pod drobnohledem

Přidej komentář

Řádky se zalamují automaticky, emailová adresa se nezobrazuje. Všechna pole jsou povinná.