Jste zde: Ledviny.cz ČlánkyZe zahraničních zdrojů Rizika a výhody domácí hemodialýzy

Rizika a výhody domácí hemodialýzy

Možnost domácí hemodialýzy bude pro pacienty lákavá pouze v případě, že výhody takovéto léčby budou převažovat nad potenciálními riziky. Domácí hemodialýza by mohla být v budoucnu vhodnou možností pro pacienty, kteří mají rádi svoji léčbu i svůj denní režim pod kontrolou, je pro ně nepřijatelné trávit čas pravidelným cestováním do dialyzačních středisek a jsou způsobilí dodržovat flexibilní dialyzační plán, který zahrnuje schopnost zvyšovat frekvenci a dobu léčby, stejně jako měnit načasování dialyzačních procedur. Pacienti vhodní pro domácí dialýzu by měli mít vytvořený spolehlivý cévní přístup, odpovídající zázemí a především motivaci k péči o sebe sama.

Možná rizika

Domácí hemodialýza má stejné riziko komplikací, jaké existuje v hemodialyzačních centrech, včetně nízkého krevního tlaku a možnosti nákazy infekcí. Nejzávažnější je nebezpečí vzniku vzduchové embolie. Jedná se o stav, při kterém vzduch náhodně pronikne do krevního oběhu a zabraňuje srdci pumpovat krev odpovídajícím způsobem. Dalším závažným rizikem je ztráta krve při vypadnutí katétru. Pacienti na dialýze a osoby pečující o ně však bývají speciálně proškoleni, aby takovýmto situacím uměli zabránit a pokud již nastanou, aby je byli schopni rychle vyřešit.

Hlavní výhody

  • Domácí hemodialýza umožňuje pacientovi nastavit si individuální léčebný plán ušitý na míru konkrétnímu nemocnému.
  • Pacient si může zvolit dobu léčby tak, aby zvládal další každodenní aktivity, jako jsou např. pracovní povinnosti, studium nebo péče o člena rodiny.
  • Pacient může být doma dialyzován častěji než při pravidelných návštěvách dialyzačního centra. Při 5 až 7 dialyzačních procedurách týdně je minimalizováno hromadění odpadních látek a tekutin v těle. Méně časté jsou také svalové křeče.
  • Pacient si může vybrat mezi denní dialýzou (každý den nebo nejméně 5krát až 6krát týdně) a noční hemodialýzou probíhající v noci během spánku (3krát až 7krát týdně).
  • Výsledky studií již jasně dokazují, že domácí hemodialýza redukuje potíže typické pro hemodialyzované pacienty, jako jsou problémy s krevním tlakem nebo vysoká hladina fosfátů v krvi a nevyžaduje taková omezení týkající se stravy a příjmu tekutin jako standardní hemodialýza.

Zdroj:
kidney.niddk.nih­.gov

1. 11. 2011 | Redakce Ledviny.cz | Ze zahraničních zdrojů

Přidej komentář

Řádky se zalamují automaticky, emailová adresa se nezobrazuje. Všechna pole jsou povinná.