Jste zde: Ledviny.cz ČlánkyZe zahraničních zdrojů Riziko úmrtí při kratší hemodialýze

Riziko úmrtí při kratší hemodialýze

Nová data naznačují, že pacienti hemodialyzovaní po kratší dobu jsou vystaveni zvýšenému riziku úmrtí ve srovnání s těmi, kteří absolvují delší procedury, a to bez ohledu na jejich tělesnou hmotnost.

Hraniční doba 240 minut

Výzkumníci z nemocnice v Bostonu, USA, srovnávali údaje 2382 hemodialy­zovaných pacientů, jejichž předepsaná délka dialýzy byla 240 a více minut, se skupinou 2382 hemodialy­zovaných pacientů s předepsanou délkou dialýzy kratší než 240 minut. Všichni pacienti podstupovali dialyzační proceduru třikrát týdně v dialyzačním středisku a měli adekvátní hodnoty clearance močoviny. Pacienti, kteří byli dialyzováni méně než 240 minut, měli významně zvýšené riziko úmrtí, a to o 26 % ve srovnání s těmi, jejichž dialyzační procedura trvala více než 240 minut.

Čím kratší tím vyšší riziko

Kromě toho bylo zjištěno, že se riziko úmrtí zvyšuje s klesající dobou dialýzy. Dialýza trvající 210–239 minut byla spojena s o 28 % vyšším rizikem smrti a dialýza kratší než 210 znamenala pro pacienty riziko zvýšené o 30 % (ve srovnání s pacienty podstupující dialýzu trvající déle než 240 minut).

Možné příčiny

Autoři dále uvádějí, že rychlost ultrafiltrace (odvod tekutin z organismu) byla vyšší u pacientů podstupujících kratší hemodialýzu než u těch s delší dobou dialyzační léčby, ačkoliv u skupiny s delší dialýzou byly naměřeny vyšší přírůstky hmotnosti mezi dialýzami. Předchozí studie naznačují, že vyšší rychlost ultrafiltrace je spojena se zvýšenou úmrtností z kardiovasku­lárních příčin a z jiných důvodů. Podle odborníků kratší doba dialýzy znamená méně času pro odstranění tekutin, a tím vyšší ultrafiltrační rychlost. To by mohlo částečně vysvětlovat vztah mezi kratší dobou dialýzy a zvýšeným rizikem úmrtí.

Zdroj: http://www.renalandurologynews.com/…icle/262161/

27. 12. 2012 | Redakce Ledviny.cz | Ze zahraničních zdrojů

Přidej komentář

Řádky se zalamují automaticky, emailová adresa se nezobrazuje. Všechna pole jsou povinná.