Jste zde: Ledviny.cz ČlánkyŽivot s dialýzou Rizikové faktory pro hospitalizaci dialyzovaných z důvodu infekce

Rizikové faktory pro hospitalizaci dialyzovaných z důvodu infekce

Nový výzkum ukazuje, že mezi rizikové faktory hospitalizace z důvodu infekce u pacientů na hemodialýze patří nižší hladina sérového albuminu a jiný typ cévního přístupu při zahájení dialýzy než arteriovenózní fistule. Dalšími rizikovými faktory jsou pak věk, imobilita či pobyt v pečovatelském zařízení při zahájení dialýzy.

Hospitalizaci z důvodu infekce ovlivňují různé rizikové faktory

Vědci analyzovali data více než 135 tisíc pacientů na hemodialýze. U více než 38 tisíc (28 %) z nich bylo alespoň jednou hospitalizováno v důsledku infekce. Ve srovnání s úrovní sérového albuminu 40 g/l nebo vyšší při zahájení dialýzy byly nižší úrovně spojeny se zvýšenou mírou hospitalizací souvisejících s infekcí, např. při hladině 30 g/l až 35 g/l o 21 %. Pacienti, kteří zahájili dialýzu s cévním přístupem v podobě katétru, měli o 59 % vyšší míru hospitalizací a dialyzovaní s arteriovenózním graftem pak o 37 % ve srovnání s pacienty s arteriovenózní píštělí. V porovnání s pacienty ve věku 45–64 let měly osoby ve věku 18–44 o 12 % zvýšené riziko hospitalizace, pacienti ve věkovém rozmezí 65–74 let o 14 % a dialyzovaní ve věku 75–84 o 30 %. Imobilita byla spojena s 33% zvýšením míry hospitalizace z důvodu infekce, chronická obstrukční plicní nemoc s 25% a pobyt v pečovatelském zařízení s 51% zvýšením.

Výsledky studie pomohou k prevenci a odhadu rizika

I přes jistá omezení studie poskytuje důležité poznatky o problematice infekcí u pacientů na dialýze. Uvedená zjištění mohou být také použita k identifikaci pacientů s vyšším rizikem infekce a vytváření preventivních strategií.

Zdroj: www.renalandurologynews.com/…ticle/455819

18. 12. 2015 | Redakce | Život s dialýzou

Přidej komentář

Řádky se zalamují automaticky, emailová adresa se nezobrazuje. Všechna pole jsou povinná.