Jste zde: Ledviny.cz ČlánkyZe zahraničních zdrojů Rodinná diagnóza selhání ledvin

Rodinná diagnóza selhání ledvin

Překvapivá zjištění přináší norská studie, které se zúčastnilo více než 5 milionů Norů. Bylo objeveno, že diagnóza selhání ledvin jako následek chronického onemocnění ledvin se často kumuluje v rámci rodin, a to včetně renálního selhání bez známých dědičných příčin.

Vyšší riziko selhání ledvin mezi příbuznými

Studie zahrnovala více než 5 milionů osob žijících v Norsku v roce 1980, tedy v době, kdy se začaly centrálně registrovat všechny osoby , u nichž došlo k selhání ledvin vyžadujícímu náhradu funkce ledvin. Terminální fáze chronického onemocnění ledvin se během sledování objevila u více než 8 203 jedinců. 27 046 osob mělo příbuzného prvního stupně s diagnózou selhání ledvin, tedy rodiče, sourozence nebo vlastní děti.

Osoby s příbuzným prvního stupně s renálním selháním měly 7,2krát vyšší riziko selhání ledvin než jedinci, kteří tuto diagnózu v rodině neměli. V samostatných analýzách s vyloučením již diagnostikované dědičné nefropatie měli jedinci s příbuznými prvního stupně se selháním ledvin 3,7krát vyšší riziko renálního selhání.

Riziko i bez dědičnosti

Výzkumníci se zaměřili také na relativní riziko renálního selhání v závislosti na jeho příčině. Podle jejich očekávání měly osoby s příbuznými s diagnózou selhání ledvin v důsledku dědičného onemocnění ledvin 36násobně vyšší riziko renálního selhání ve srovnání s jedinci bez selhání funkce ledvin v rodinné anamnéze. Obdobně bylo riziko 5,2krát vyšší, pokud rodinný příslušník trpěl glomerulárním onemocněním; 4,7krát vyšší u intersticiální nefritidy (zánětlivém onemocnění renálních tubulů) a 2,6krát vyšší u diabetické nefropatie nebo hypertenzní nefropatie.

Autoři studie poukazují na to, že důvodem výše zmíněných zjištění může být fakt, že jedinci, kteří mají společné genetické rizikové faktory, také často sdílí stejné rizikové faktory životního prostředí. Studie naznačila, že diagnóza konečného stadia chronického onemocnění ledvin se objevuje se zvýšenou frekvencí u rodinných příslušníků, a mělo by se proto uvažovat o screeningu možné renální dysfunkce u nejbližších příbuzných pacientů s tímto onemocněním.

Zdroj: http://www.renalandurologynews.com/…icle/365286/

17. 9. 2014 | Redakce Ledviny.cz | Ze zahraničních zdrojů

Přidej komentář

Řádky se zalamují automaticky, emailová adresa se nezobrazuje. Všechna pole jsou povinná.