Jste zde: Ledviny.cz ČlánkyAktuality Rozdíly v úmrtnosti u dialyzovaných pacientů

Rozdíly v úmrtnosti u dialyzovaných pacientů

V běžné populaci trpí na kardiovaskulární příhody více muži než ženy. Ti také v průměru umírají dříve. Tato statistická výhoda pro ženské pohlaví však neplatí pro pacienty na dialýze, riziko úmrtí u mužů a žen je zde stejné. Důvody tohoto jevu nejsou dosud objasněny.

Jedna vědecká studie se zabývala hypotézou, zda by důvodem mohla být zvýšená úmrtnost dialyzovaných pacientek z kardiovasku­lárních příčin. Její výsledky však nic takového nepotvrdily.

Analýza nejrůznějších příčin úmrtí ukázala, že mezi 45letými ženami v dialyzační péči je celková úmrtnost a obzvláště úmrtnost z jiných než kardiovaskulárních příčin vyšší než u dialyzovaných mužů, a to zejména v prvním roce dialýzy. Od 45. roku věku je celková úmrtnost na dialýze pro ženy prakticky totožná jako u mužů, úmrtnost z kardiovasku­lárních příčin je však naopak nižší. Dokonce významně nižší než v běžné populaci. Vyšší úmrtnost u žen ve srovnání s muži byla zjištěna ve všech věkových skupinách u pacientů s diabetickou nefropatií.

Úmrtnost a příčiny úmrtí u dialyzovaných mužů a žen se v závislosti na věku liší. Prvotní hypotéza však nebyla potvrzena. Zdá se, že ženy na dialýze kvůli vyšší úmrtnosti z nekardiovas­kulárních příčin ztrácí výhodu delšího přežití typickou pro ženy v běžné populaci. V mladším věku, a pokud trpí diabetem, je jejich riziko úmrtí ještě větší než u mužů.

říjen 2011

Zdroj: dgfn.eu

4. 11. 2011 | Redakce Ledviny.cz | Aktuality

Přidej komentář

Řádky se zalamují automaticky, emailová adresa se nezobrazuje. Všechna pole jsou povinná.