Jste zde: Ledviny.cz ČlánkyNovinky v lékařské péči Sclerostin – nový ukazatel kardiovaskulárního rizika při onemocnění ledvin

Sclerostin – nový ukazatel kardiovaskulárního rizika při onemocnění ledvin

Chronické onemocnění ledvin je významným rizikový faktorem pro vznik kardiovaskulárních onemocnění. Dokonce i osoby s mírnou poruchou funkce ledvin vykazují zvýšené riziko onemocnění srdce a cév. U dialyzovaných pacientů je pak nebezpečí kardiovaskulárních příhod 20 až 30násobně vyšší ve srovnání s jedinci s normální funkcí ledvin.

Sclerostin

Četné studie prokázaly souvislost mezi terminálním stadiem chronického onemocnění ledvin a abnormálními sérovými hladinami některých látek zapojených do metabolismu kostí, zejména FGF23 (fibroblastový růstový hormon 23), parathormonu nebo alkalické fosfatázy. Nově je s chronickým onemocněním ledvin spojován další faktor podílející se na regulaci novotvorby kostí, jehož název je sclerostin. A ukazuje se, že hladina sclerostinu v krvi se zvyšuje se závažností chronického onemocnění ledvin.

Krátkodobá úmrtnost na kardiovaskulární příhody

Nedávno publikovaná studie analyzující údaje více než 2 tisíc pacientů na dialýze navíc ukazuje, že vysoké hladiny sclerostinu jsou spojeny s nižší krátkodobou kardiovaskulární úmrtností. Po 18 měsících byla úmrtnost na kardiovaskulární příhody u pacientů s nejvyšší hladinou sclerostinu o 70 % nižší ve srovnání s pacienty s nejnižší hladinou této látky v krvi. Tento vztah je obzvláště pozoruhodný také proto, že pacienti ve skupině s nejvyššími hladinami sclerostinu v krvi měli vyšší věk a více přidružených onemocnění.

Faktor předpovídající úmrtnost

Zdá se proto, že by se sclerostin mohl stát významným ukazatelem a silným prediktorem krátkodobého kardiovaskulárního rizika u pacientů se selháním ledvin. Budou však zapotřebí další studie, aby bylo možné přesvědčivě prokázat skutečný přínos měření hladin sclerostinu pro určení rizika úmrtí z kardiovasku­lárních příčin u pacientů se selháním ledvin.

Zdroje: http://www.era-edta.org/…in_MF-DF.pdf http://www.ncbi.nlm.nih.gov/…s/PMC4265422 http://ndt.oxfordjournals.org/…288.abstract

20. 4. 2015 | Redakce Ledviny.cz | Novinky v lékařské péči

Přidej komentář

Řádky se zalamují automaticky, emailová adresa se nezobrazuje. Všechna pole jsou povinná.